Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej
Lubiana W
Wiadomości
Tak zmieni sie 5 gdańskich dzielnic. Zobacz animację z planami zagospodarowania Fot. Agencja KFP/Mateusz Ochocki
  • Poniedziałek,

    03 kwietnia 2017

    16:08

Tak zmieni sie 5 gdańskich dzielnic. Zobacz animację z planami zagospodarowania

Do publicznego wglądu udostępniono pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy przygotowało animację obrazującą projekty planów.

- Mamy nadzieję, że taka forma pozwoli mieszkańcom na łatwiejsze zlokalizowanie w przestrzeni miasta i dzielnicy obszaru objętego zmianą planu oraz zachęci do uczestnictwa w dyskusji publicznej - informuje Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. szystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

TERMINY DYSKUSJI PUBLICZNYCH

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów odbywają się zawsze w siedzibie BRG przy ul. Wały Piastowskie 24 o godzinie 17:00.

4 kwietnia: Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
5 kwietnia: Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
6 kwietnia: Jasień w rejonie przystanku PKM
10 kwietnia: Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
11 kwietnia: Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

CZEGO DOTYCZĄ PLANY?

Przymorze - rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego

Celem wprowadzonych zmian w projekcie planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w sposób umożliwiający rozbudowę istniejącego budynku drukarni. Rozbudowa może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Matemblewo - rejon ulicy Jana Karskiego

Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane było potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Na południe od ulicy Jana Karskiego czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania zlokalizowana jest zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie  bliźniaczej  lub  szeregowej. Proponowana zmiana pozwoli na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym wpisaniu się w istniejące otoczenie.

Jasień - w rejonie przystanku PKM

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia części uwag. Celem sporządzania planu jest weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru objętego granicami planu, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Jasień w związku z realizacją trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Ponadto zweryfikowano przeznaczenia terenów położonych na zachód od potoku Jasień, w tym granice zieleni do utrzymania lub wprowadzenia.

Osowa - rejon ulic Posejdona i Junony

Celem sporządzenia planu jest przeznaczenie działki położonej przy ulicy Prometeusza na cele zieleni urządzonej, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Osowa. Osiedle Osowa jest dynamicznie rozwijającą się jednostką z deficytem urządzonych terenów zielonych. Przedmiotowy teren, o pow. 2,5 tys. m2 (własność gminna), jest obecnie użytkowany jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. Zmiana planu miejscowego z funkcji mieszkaniowo –usługowej na zieleń ogólnodostępną, odwzoruje stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami oraz potrzebami mieszkańców. Ponadto zweryfikowano fragment układu drogowego - odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką.

Siedlce - węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia uwagi dotyczącej obniżenia wskaźnika miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie. Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo, stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

ZGŁASZANIE UWAG - DO 18 MAJA

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 18 maja 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres mailowy Biura Rozwoju Gdańska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy .

 

amo

Komentarze

Radio Gdańsk © 2017