Pomagają bezrobotnym w powrocie do pracy. Z wizytą w Centrum Integracji Społecznej w Słupsku

(Fot. Centrum Integracji Społecznej w Słupsku)

Poradzić sobie w życiu – dla każdego z nas oznacza to coś zupełnie innego. Dla jednych jest to miarą sukcesu, dla innych próbą znalezienia pracy i wyjścia z nałogu czy bezdomności. W reportażu Joanna Merecka-Łotysz opowiedziała o ludziach, którzy nie bali się pomagać oraz tych, którzy potrafili poprosić o pomoc.

Joanna Merecka-Łotysz wybrała się do Centrum Integracji Społecznej w Słupsku, które pomaga osobom bezrobotnym powrócić na rynek pracy. Ich pomoc polega na rozwiązywaniu problemów, które stoją podopiecznym na drodze do podjęcia pracy.

– Ideą jest wspieranie uczestników w procesie odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym, wiary w siebie i powrotu do pracy. U podstaw działania pracowników stoi stwierdzenie „praca zamiast zasiłku”. Dzięki wprowadzeniu ustawy regulującej zatrudnienie socjalne, stworzono możliwość wsparcia osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych oraz chorych psychicznie, pozbawionych długotrwałego wsparcia. Kompleksowa oferta zajęć, którą objęci są uczestnicy, trwa 12 miesięcy, w szczególnych przypadkach 24 miesiące. W Centrum są prowadzone warsztaty remontowo-budowlane, rękodzielnicze i konserwatorsko–porządkowe. W trakcie programu uczestnicy są zobowiązani do codziennego odbywania zajęć po sześć godzin dziennie, konsultacji z doradcą zawodowym oraz gronem innych specjalistów – mówi Monika Zenik-Krupień, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Słupsku przy Stowarzyszeniu Horyzont.

Posłuchaj:

Reportaż zrealizował Jacek Puchalski.

Joanna Merecka-Łotysz/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj