Kresowy Salonik Radia Gdańsk

Wciąż aktywni, czyli polski Uniwersytet III Wieku w Wilnie

Chodzą z kijami, słuchają wykładów z bankowości, rozwijają talenty. Tym razem w Kresowym Saloniku Radia Gdańsk opowiadamy o aktywnych polskich seniorach, którzy działają na Uniwersytecie III Wieku w Wilnie.

Wileńskie dożynki w Pikieliszkach

W strugach deszczu odbyło się tegoroczne Święto Plonów rejonu wileńskiego. Korowód dożynkowy 23 podwileńskich gmin, dziękczynna msza święta, wspaniałe stoiska, śpiewy, tańce i degustacja kresowych przysmaków, a wszystko to w parku w Pikieliszkach w pobliżu dworu należącego w międzywojniu do Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Żołnierz legendarnego oddziału AK o patriotyzmie i miłości do Ojczyzny

Była żołnierzem legendarnych oddziałów Polskiego Państwa Podziemnego – pierwszego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, potem V Brygady Wieleńskiej AK dowodzonej przez Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko”. Uczestniczka konspiracji antykomunistycznej. Więziona w olsztyńskim więzieniu. Sanitariuszka, pielęgniarka i łączniczka. Tym razem w Kresowym

Kresy w czasie wojny we wspomnieniach świadka

Kresowy Salonik Radia Gdańsk gościł tym razem u prof. Władysława Zajewskiego, świadka wydarzeń agresji Sowietów w 1939 roku na Kresach. Opowiemy m.in. o konferencji poświęconej Zagładzie Polskich Kresów, która odbyła się w Muzeum II Wojny Światowej. 

Gdańska i wileńska tożsamość kulturowa

Gdańsk i Pomorze Gdańskie były swego rodzaju tyglem, w którym ważne miejsce stanowili Polacy z Kresów oraz ich potomkowie. Ci do dziś żyją wśród nas i obok nas. Podobnie, jak za wschodnią granicą, na naszych przedwojennych Kresach Polacy stanowią często istotne liczebnie i tożsamościowo mniejszości narodowe.

Wilno w Gdańsku

Wielu mieszkańców Pomorza nie wyplatało pająków ze słomy, nie wycinało wileńskich wycinanek, a także nie uwiło jeszcze żadnej palmy. Od 6 do 8 września w Gdańsku odbędzie się Festiwal „Wilno w Gdańsku”. Jest wiec ku temu okazja.

Gdańskie historie z perspektywy Polaków – artystów pochodzących z Grodna

W Kresowym Saloniku Radia Gdańsk gościliśmy Giennadija Picko i Andrzeja Filipowicza – malarzy, których twórczość inspirowana jest takimi postaciami jak Degas, Monet czy Modigliani. Opowiadamy o plenerze i wystawie „Gdańsk – Grodno. Wspólna historia, wspólne losy”, w której uczestniczą artyści z Grodzieńszczyzny, którzy na płótna przenoszą

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj