Blisko 9 milionów złotych na „Konwersję cyfrową domów kultury”. NCK uruchamia drugi konkurs grantowy

Organizatorzy Kongresu docenili Narodowe Centrum Kultury za działania na rzecz cyfryzacji i profesjonalizacji samorządowych instytucji kultury, w szczególności realizację projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Statuetkę z rąk Zygmunta Berdychowskiego, pomysłodawcy i organizatora Kongresu odebrał prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 kwietnia w Mikołajkach. (fot. NCK)

30 czerwca Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór do drugiego konkursu grantowego w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Do 28 lipca br. o granty w wysokości od 80 do 200 tys. zł mogą aplikować samorządowe instytucje kultury.

Dzięki dodatkowym środkom pozyskanym przez Narodowe Centrum Kultury na realizację projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury” wsparcie otrzyma kilkadziesiąt podmiotów. Łączna wysokość grantów to ok. 9 mln zł. Celem przedsięwzięcia jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury lokalnych społecznościach.

Realizacja działań w ramachkonkursu ogłoszonego 30 czerwca 2022r. odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu przewiduje preferencje dla podmiotów, których organizatorem jest gmina wiejska i miejsko-wiejska – bez ograniczeń liczby mieszkańców, gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km oraz podmiotów zlokalizowanych w województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i podkarpackim. Wnioski w konkursie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK.

SKORZYSTA OK. 250 INSTYTUCJI

– Pozyskanie przez NCK dodatkowych środków, przedłużenie trwania projektu i uruchomienie drugiego konkursu oznacza zwiększenie budżetu „Konwersji cyfrowej domów kultury” do kwoty 42 mln zł, z czego 35 mln zł trafia bezpośrednio do domów, centrów i ośrodków kultury w formie indywidualnych grantów. Skorzysta z nich łącznie ok. 250 instytucji. To znaczące wsparcie i szansa na podniesienie kompetencji pracowników samorządowych instytucji kultury, uatrakcyjnienie oferty i przyciągnięcie nowych uczestników wydarzeń. Za wielką życzliwość dla tego przedsięwzięcia i działań NCK bardzo dziękuję Wicepremierowi, Ministrowi Kultury prof. Piotrowi Glińskiemu oraz Ministrowi Rozwoju i Technologii – Panu Waldemarowi Budzie – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

UDZIAŁ BEZ WKŁADU WŁASNEGO

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W przeciwieństwie do wielu innych programów dotacyjnych i konkursów grantowych, pozyskanie finansowania w ramach „Konwersji cyfrowej domów kultury” nie wymaga od grantobiorców angażowania własnych środków, a więc tzw. wkładu własnego.

Projekt ma charakter konkursowy i składa się z poniższych komponentów:

 1. Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na:
  • zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do przeprowadzania transmisji on-line,
  • zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych/sal AR,
  • zakup oprogramowania i licencji,
  • pokrycie kosztów dostosowania realizowanych działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych przez nią działań.
 2.  Programu szkoleniowego dla grantobiorców, którego finalnym efektem będzie wypracowanie strategii cyfrowej instytucji, składającego się z:
  • kompleksowego szkolenia dla kadry w siedzibie grantobiorcy z projektowania oferty kulturowej online,
  • specjalistycznych szkoleń i webinariów online,
  • wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,
  • konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

W drugim konkursie grantowym „Konwersji cyfrowej domów kultury” zakres aktywności, oferowanych uczestnikom projektu, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są następujące podmioty, z wyjątkiem grantobiorców pierwszego konkursu:

 1. Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
 2. Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zainteresowanych udziałem w konkursie NCK zaprasza 8 lipca o godz. 11.00 na spotkanie informacyjne online, za pośrednictwem komunikatora Zoom. Link do spotkania będzie dostępny na stronie i FB NCK.

PIERWSZY KONKURS GRANTOWY

W pierwszym konkursie grantowym Narodowe Centrum Kultury wsparło 199 instytucji na kwotę ponad 26 mln zł. Grantobiorcy wzięli udział w kompleksowym programie szkoleniowym. W pierwszym etapie projektu, realizowanym od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło 200 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w siedzibach grantobiorców (3200 godzin szkoleniowych). Wzięło w nich udział łącznie ok. 2 tys. osób. Grantobiorcy zakupili także sprzęt potrzebny m.in. do prowadzenia zajęć w trybie online, transmisji wydarzeń, archiwizacji i digitalizacji pamiątek społeczności lokalnej, usprawnienia pracy zespołów domów kultury, lepszej komunikacji z odbiorcami, zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

STATUETKA Z RĄK ZYGMUNTA BERDYCHOWSKIEGO

Rolę i znaczenie Konwersji Cyfrowej domów Kultury docenili organizatorzy i eksperci tegorocznego VII Europejskiego Kongresu Samorządów, którzy za zainicjowanie i realizację tego przedsięwzięcia uhonorowali Narodowe Centrum Kultury nagrodą specjalną. Statuetkę z rąk Zygmunta Berdychowskiego, pomysłodawcy i organizatora Kongresu, podczas uroczystej gali, która odbyła się 12 kwietnia w Mikołajkach, odebrał prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

mat. pras./aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj