Dotychczasowy gdański biskup pomocniczy z nową funkcją. Zbigniew Zieliński koadiutorem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej

(fot. Agencja KFP/Anna Rezulak)

Zbigniew Zieliński, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej, otrzymał nominację na funkcję biskupa koadiutora diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Został jednocześnie zwolniony z dotychczasowych obowiązków.

Nowe zadania biskupa Zbigniewa Zielińskiego nie będą bardzo różniły się od dotychczasowych – biskup koadiutor, podobnie jak biskup pomocniczy, ma pomagać biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją, a także zastępować go w czasie nieobecności lub niedyspozycji. Różnica polega na tym, że ma on prawo następstwa, czyli sukcesji – obejmuje diecezję z chwilą, gdy urzędujący biskup diecezjalny ustąpi z funkcji, czyli przejdzie na emeryturę lub umrze. W praktyce oznacza to, że Zbigniew Zieliński będzie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pracował jako biskup pomocniczy do czasu ustąpienia obecnego ordynariusza – biskupa Edwarda Dajczaka.

Biskup Zbigniew Zieliński urodził się 14 stycznia 1965 roku w Gdańsku. Do kapłaństwa przygotowywał się w tamtejszym Wyższym Seminarium Duchownym. Biskupem jest od siedmiu lat. Sakrę przyjął 24 października 2015 roku w katedrze oliwskiej. Jego zawołanie biskupie: „Ut unum sint” oznacza: „Aby byli jedno”.

POPRZEDNIE FUNKCJE NOWEGO BISKUPA KOADIUTORA

Nowy biskup koadiutor był proboszczem między innymi w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Gdańsku, parafii archikatedralnej pod wezwaniem Trójcy Świętej w Gdańsku i parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Sopocie, a także dziekanem sopockiego dekanatu. Pracował też jako wykładowca teologii pastoralnej w Gdańskim Seminarium Duchownym. W 2005 roku otrzymał godność Kanonika Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. Podejmował też różne zadania jako duszpasterz Archidiecezjalnej Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”, duszpasterz pracowników gospodarki leśnej oraz diecezjalny duszpasterz myśliwych. W 20o7 roku w dowód zasług otrzymał od papieża Benedykta XVI godność Kapelana Jego Świątobliwości. 26 września 2015 r. papież Franciszek mianował księdza prałata dr. Zbigniewa Zielińskiego biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej.

Edward Dajczak, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, wzywa wszystkich diecezjan do modlitwy w intencji biskupa koadiutora.

oprac. MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj