Czy inwestor zniszczył drzewo? 100-letni jesion przy ul. Orzeszkowej zaczął nagle usychać

(Fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

Rada Dzielnicy Aniołki w Gdańsku złożyła wniosek o objęcie ochroną ponad stuletniego drzewa i ustanowienie go pomnikiem przyrody. W momencie zgłoszenia jesion cieszył się doskonałym stanem. Obecnie teren został zagrodzony przez inwestora, który chce uzyskać zgodę na usunięcie drzewa. Co ciekawe, w ostatnim czasie zaczęło nagle usychać, widoczne są na nim także ślady zniszczenia. Powiadomiono Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jesion rośnie na działce przy ulicy Orzeszkowej 7 w Gdańsku należącej do prywatnego inwestora, który ubiega się o jego usunięcie. Rada dzielnicy Aniołki 20 czerwca zawnioskowała o objęcie ochroną tego drzewa. 7 lipca otrzymano informację o przyjęciu zgłoszenia przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

– Nie jest to teren gminny, a działka prywatna inwestora. Zgłosił się on do rady dzielnicy Aniołki z prośbą o zgodę na wycięcie drzewa. W zamian oferował nasadzenia zastępcze. Po rozpoznaniu sprawy okazało się, że inwestor nie ma jeszcze zgody na wycięcie. Po obejrzeniu drzewa stwierdziliśmy, że nie jest to drzewo, które bardzo łatwo zastąpić. Stwierdziliśmy, że należy je chronić. W momencie zgłoszenia było w bardzo dobrym stanie. Prosiliśmy o pomoc pracowników GZDiZ, aby spojrzeli na to drzewo i stwierdzili, czy faktycznie ma ono predyspozycję do objęcia ochroną – mówi Monika Mazurowska, przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki.

USZKODZENIA DRZEWA

Ostatnio jednak zauważono, że korona drzewa po jego jednej stronie zaczyna zamierać. Ze zdjęć, jakie są w posiadaniu radnych dzielnicy Aniołki, widać, że dokonano na nim uszkodzeń.

– Niestety, otrzymaliśmy po pewnym czasie niepokojące sygnały, że połowa tego drzewa zaczyna usychać. Radny Marek Zygmunt zgłosił sprawę do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Poinformowaliśmy też Gdański Zarząd Dróg i Zieleni i radną Annę Golędzinowską, ona z kolei zawiadomiła także policję. Powiadomiliśmy też Pomorskiego Wojewódzkiego konserwatora Zabytków, że taka sytuacja ma miejsce. Według zdjęć, jakie otrzymaliśmy, dokonano celowo nawiercenia drzewa – dodaje Monika Mazurowska.

(Fot. Rada dzielnicy)

ZOSTANIE WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE

– Jesion znajduje się na terenie prywatnym inwestora, który złożył wniosek do wydziału środowiska o usunięcie drzewa z terenu. W odpowiedzi na wniosek wydana została decyzja odmowna i nie zezwolono na usunięcie drzewa. Na postawie dostarczonych danych wynika, że drzewo kwalifikowało się do objęcia ochroną pomnikową do tej pory. Jego obwód pnia na wysokości 100 cm wynosił 360 cm. Szacowany wiek drzewa to około 100 lat – mówi Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Do wydziału środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku wpłynęły zgłoszenia mieszkańców. Dotyczyły nagłego pogorszenia się stanu zieleni.

– W związku z doniesieniami 7 września wydział środowiska organizuje wizję lokalną. W wizji weźmie również udział certyfikowany inspektor drzew. Na tej podstawie zostanie wszczęte postępowanie z zakresu zniszczenia i uszkodzenia drzewa – dodaje.

Inwestor odmówił udzielenia komentarza w tej sprawie.

Posłuchaj:

Marta Włodarczyk/jk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj