Pieniądze dla organizacji społecznych z Pomorza. Różne sposoby na wykorzystanie środków

3,5 miliona złotych trafi do pomorskich organizacji społecznych, które pomagają dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy rodzinom zastępczym. Podpisano siedem umów na realizację zgłoszonych projektów.

Większość organizacji, które skorzystają z dofinansowań, działa na terenach wiejskich. Projekty będą realizowane w gminach: Skarszewy, Smołdzino, Potęgowo i Nowa Karczma. Dzięki sfinalizowanej umowie zakres usług społecznych zostanie poszerzony również w Lęborku i Wejherowie. Gdańskie projekty obejmują pomoc rodzinom zastępczym. Finansowe wsparcie trafiło również do Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

WEJHEROWSKIE PRZEDSZKOLE

Pani Iwonna Chodorowska zgłosiła po raz pierwszy swoją kandydaturę. Projekt został doceniony najwyższą kwotą – 861 tysięcy złotych. Zakłada on powstanie dodatkowych miejsc w jednym z wejherowskich przedszkoli oraz doposażenie placówki w sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.

– Moje przedszkole jest przedszkolem integracyjnym, więc są w nim też dzieci autystyczne, niesłyszące, czy z niepełnosprawnością intelektualną. Chcę im pomóc w edukacji i w tym, żeby miały równe szanse. Żeby nasze przedszkole mogło przyjmować osoby z niepełnosprawnościami, muszą być możliwe terapie. Wymagają one odpowiednich materiałów szkoleniowych, sprzętu i ludzi, którzy będą to prowadzili. Te pieniądze bardzo mi pomogą – opowiada właścicielka przedszkola „Bajkowy Dworek”.

WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH

Umowę podpisała również fundacja, która chce wesprzeć rodziny zastępcze na terenie Gdańska i powiatu wejherowskiego. – Mamy dużą ufność i wiarę, że ten projekt otworzy nową przestrzeń dla rodzin zastępczych. Będą one wspierane od strony psychologicznej oraz prawnej. Osoby będą uczestniczyć w szkoleniach TBRI. Są to licencjonowane szkolenia, przeznaczone dla osób, które decydują się przyjąć dziecko do własnego domu i zdobyć kwalifikacje rodziny zastępczej – wyjaśnia prezes Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych Marianna Sitek-Wróblewska.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i będzie trwał niespełna dziewięć miesięcy, ale – jak podkreśla Sitek-Wróblewska – przy zaangażowaniu rodzin w tym czasie da się wypracować nowe rozwiązania i perspektywę.

INNOWACYJNY POMYSŁ

Część projektów obejmowała pomoc seniorom. Jedna z organizacji chce wdrożyć na szerszą skalę autorski projekt, w którym osobom starszym i niepełnosprawnym pomaga inteligentny asystent. Rozwiązanie to wdrożono wcześniej już w Słupsku.

– Jest to przede wszystkim wyposażenie seniorów i osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju czujniki. Przykładowo są to czujniki gazu w miejscu zamieszkania, czy przyciski S.O.S w łazience. Jeżeli włączy się czujnik, te informacje dostanie od razu opiekun czy rodzina. Seniorzy również będą wyposażeni w głośniki informujące ich o najważniejszych rzeczach np. o terminowym wzięciu leków – tłumaczy Anna Rozental z Fundacji Progresja.

MIEJSCE INTEGRACJI

W ramach projektu podpisanego z samorządowcami z Nowej Karczmy ma zostać uruchomiony punkt, który integruje osoby w wieku senioralnym. – Chcemy poszerzyć wiedzę seniorów w zakresie cyfryzacji, dostępu do internetu, obsługiwania skrzynki pocztowej. Jest to też niezmiernie ważne w związku ze zwiększeniem bezpieczeństwa. Wszyscy słyszeliśmy o metodzie „na wnuczka” czy „na policjanta” – przypomina wójt gminy Nowa Karczma, Andrzej Polak.

Konkurs współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 dotąd podpisano 104 umowy na wartość prawie 284 mln złotych.

Aleksandra Trembicka

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj