Brak ofert w przetargu na nowe zespoły trakcyjne dla SKM. Urząd Marszałkowski deklaruje pomoc

(fot. Radio Gdańsk/ Marta Włodarczyk)

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego chce rozwiązać kryzys dotyczący zapewnienia mieszkańcom nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Na ogłoszony przetarg do tej pory nie wpłynęła żadna oferta, a czasu jest coraz mniej, dlatego do prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej wysłano pismo określające pomysł na wejście w role beneficjenta projektu.

– Na wiosnę bieżącego roku, z myślą o obsłudze ruchu aglomeracyjnego i regionalnego, ogłosiliśmy przetarg na zakup 31 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Spodziewamy się środków unijnych, zarówno z Krajowego Planu Odbudowy, jak i z drugiego strumienia funduszy unijnych, czyli funduszy europejskich dla Pomorza. W myśl tego postępowania, prowadzonego w oparciu o prawo zamówień publicznych, w sierpniu bieżącego roku podpisaliśmy umowę na dostawę 31 elektrycznych pociągów – zaznacza wicemarszałek Leszek Bonna.

PROPOZYCJA ROZWIĄZANIA

Urząd Marszałkowski 9 listopada wysłał pismo do prezesa Szybkiej Kolei Miejskiej. To pomysł na wejście w rolę beneficjenta projektu. Wymagana jest zgoda SKM w Trójmieście oraz jej właściciela – Spółki Akcyjnej PKP. Jak tłumaczy Bonna, nie ma już czasu na realizację kolejnego przetargu i prowadzenie postępowania.

– Z zaniepokojeniem obserwujemy nieporadność zarządu Szybkiej Kolei Miejskiej w zakupie nowego taboru, o czym świadczą dwa nierozstrzygnięte przetargi – dlatego chcemy pomóc SKM i zrealizować ten projekt jako Urząd Marszałkowski. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość do zakupu tych dziesięciu pociągów i przekazania ich do obsługi ruchu aglomeracyjnego. Chcemy w ten sposób zapewnić uratowanie dofinansowania unijnego ważnego dla Pomorza i dla mieszkańców, bo tabor SKM wymaga pilnej wymiany – wyjaśnia.

– Wszystkie pojazdy, które są własnością województwa są obecnie udostępniane, dzierżawione przewoźnikom zgodnie z uchwałą zarządu województwa. Stawka dzierżawy za dzień wynosi 150 zł netto + VAT. Na takich samych warunkach jest realizacja tego przedsięwzięcia – mówi Eugeniusz Manikowski z Urzędu Marszałkowskiego.

Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych musi być rozliczony do końca 2023 roku.

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELI SKM

Poniżej publikujemy oficjalne stanowisko PKP-SKM w Trójmieście, przekazane naszej redakcji przez Tomasza Złotosia, rzecznika prasowego spółki:

„Jesteśmy zaskoczeni słowami Marszałka Bonny. Przypomnijmy, że unijne dofinansowanie zakupu nowych pojazdów PKP SKM pozyskała w 2018 roku (a nie w 2017 jak stwierdził Pan Marszałek). 2 lata później (10.11 2020 r.) proponowaliśmy Samorządowi Województwa przejęcie tego zakupu wraz z naszym dofinansowaniem. Gdyby wówczas Samorząd województwa przyjął naszą propozycję, to już w tym roku odbieralibyśmy pierwsze pojazdy. Samorząd wówczas nie przyjął naszej propozycji. Jednocześnie w grudniu 2020 roku Samorząd zawarł ze spółką PKP SKM umowę przewozową do grudnia 2026 r., w której nie uwzględnił możliwości zakupu przez PKP SKM nowoczesnego taboru. Dopiero zawarty 23 sierpnia 2022 r. aneks do umowy przewozowej pomiędzy Województwem Pomorskim, a PKP SKM umożliwił nam ogłoszenie przetargu na zakup 10 pojazdów. Dlaczego Województwo zwlekało przez ponad dwa lata, po których znacznie zmalały szanse na pozytywne rozstrzygnięcie tego przetargu? Spółka PKP SKM ogłosiła przetarg na 10 nowych pojazdów 2 września, a więc od pozyskania zgody samorządu do ogłoszenia przetargu upłynęło 9 dni.

Propozycję Samorządu oczywiście rozważymy. Niezwłocznie skierowaliśmy ją także do Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Nowe pociągi są nam niezbędne, by wozić pasażerów w komforcie, na jaki zasługują. Trzeba też pamiętać, że nasz projekt zakupu taboru jest projektem konkursowym, którego nie można dowolnie modyfikować i decydujące zdanie w tym zakresie należy do CUPT i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiana warunków zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy CUPT i PKP SKM wymagać będzie zgód nie tylko PKP SKM, ale także wszystkich naszych właścicieli oraz wspomnianych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Zaskakujące jest twierdzenie Marszałka Bony, że CUPT stwierdził, iż zmiana beneficjenta tego projektu jest możliwa. Z pisma CUPT-u do naszej spółki z 15 grudnia 2020 r., które zostało też przekazane do wiadomości Samorządu Województwa, wynika, że projekt ten może zostać zrealizowany wspólnie przez Samorząd i PKP SKM, ale nie ma możliwości zmiany jego beneficjenta. CUPT wskazał też szereg warunków, które należy spełnić, aby ten projekt mógł zostać zrealizowany wspólnie przez PKP SKM i Samorząd Województwa.

Należy też przypomnieć, że projekt dotyczył zakupu 10 pojazdów, a w propozycji Samorządu jest mowa o „co najmniej 7 pojazdach”. Niezbędne będzie więc ustalenie przez CUPT, czy taka zmiana w projekcie jest możliwa, a jeśli tak, czy nie wpłynie na wysokość unijnego dofinansowania.”.

Marta Włodarczyk/aKa/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj