Dr Jacek Friedrich pozostaje dyrektorem Muzeum Narodowego w Gdańsku

(Fot. MKiDN)

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński powołał dr. hab. Jacka Friedricha na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku – poinformował resort w czwartek 29 grudnia na swojej stronie. Powołanie na kolejną, siedmioletnią kadencję, która rozpocznie się 1 stycznia 2023 r., dyrektor Friedrich odebrał z rąk wiceministra Jarosława Sellina.

Dr hab. Jacek Friedrich jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990). Uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Gdańskim (2000) i stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim (2019) oraz tytuł profesora w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2008–2011 był przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w Gdańsku. W latach 2013-2020 był dyrektorem Muzeum Miasta Gdyni. Od 2020 r. kieruje Muzeum Narodowym w Gdańsku.

MA NA KONCIE WIELE KSIĄŻEK I PUBLIKACJI

Jacek Friedrich jest autorem książek, m.in. „Gdańskie zabytki architektury do końca XVIII wieku” (Gdańsk 1995, 2 wyd. 1997); „Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945-1960” (Gdańsk 2015) oraz około stu artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jest także autorem kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych i edukacyjnych, w tym książek dla dzieci, m.in. „Gdańsk dla młodych podróżników” (2005) oraz „Z Brugii do Gdańska. Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga (2017).

Jest także redaktorem naukowym pięciotomowej monografii Kościoła Mariackiego w Gdańsku (dotąd ukazały się dwa tomy: „Architektura”, Gdańsk 2017 oraz „Malarstwo i rzeźba”, Gdańsk 2019) oraz współredaktorem publikacji pt. „Atlas architektury Gdańska” (w przygotowaniu). Ponadto jest autorem i współautorem wielu wystaw, m.in.: „Niechciane dziedzictwo. Różne oblicza architektury nowoczesnej w Gdańsku i Sopocie” (Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku, Gdańsk 2005); „Narodziny miasta. Gdyński modernizm w dwudziestoleciu międzywojennym” (Muzeum Miasta Gdyni, Gdynia 2014).

Za udział w ratowaniu zabytków podczas pożaru kościoła św. Katarzyny w 2008 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

OD LUTEGO WAŻNE ZMIANY

Muzeum Narodowe w Gdańsku to instytucja kultury prowadzona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 1 lutego 2023 r. Muzeum Narodowe w Gdańsku stanie się państwową instytucją kultury, prowadzoną wyłącznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zadaniem Muzeum będzie zachowanie dorobku kulturowego oraz eksponowanie zbiorów zgromadzonych dotychczas w Muzeum Narodowym w Gdańsku, a w szczególności unikatowego dzieła Hansa Memlinga pt. „Sąd Ostateczny”, oraz podejmowanie działań mających na celu stworzenie w przyszłości nowego oddziału Muzeum – Skarbiec Mariacki. Ponadto Muzeum będzie kontynuowało wszystkie realizowane projekty, także te z udziałem środków europejskich, oraz będzie zobowiązane do zapewnienia utrzymania ich trwałości przez okres wynikający z zawartych w tym zakresie umów.

PAP/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj