Historia polskich żołnierzy w Związku Sowieckim. „Spotkanie z historią” w MIIWŚ

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej)

Za nami kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z historią” w Muzeum II Wojny Światowej. Tym razem placówka zaprosiła na promocję książki dr. Dmitriya Panto pt. Podwójnie deportowani… Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych w Związku Sowieckim w latach 1945–1951 – dokumenty i materiały”.

Zasadnicza część publikacji to ponad 60 starannie opracowanych i przetłumaczonych na język polski dokumentów źródłowych. Całość poprzedzono przedmową i wstępem nakreślającym problematykę powojennych repatriacji i deportacji Polaków. Treść główną uzupełniają źródła fotograficzne, a także indeks osobowy i geograficzny.

O CZYM OPOWIADA KSIĄŻKA?

Dla wielu Polaków próba powrotu do ojczyzny, zamiast upragnionej wolności, oznaczała ponowną konfrontację ze stalinowską machiną eksterminacji. Konsekwencją były szykany, aresztowania i ponowne deportacje w głąb ZSRS. Mimo nowego, powojennego porządku w Europie sowieccy oprawcy nie zamierzali rezygnować z dawnych metod terroru. Nic już nie było takie jak przed początkiem wojny – nowy świat, nowe państwa, nowe porządki i nowe obywatelstwa. W tym całym powojennym chaosie znalazła się grupa żołnierzy PSZ, którzy zdecydowali się powrócić w swoje rodzinne strony, znajdujące się wówczas na terytorium Związku Sowieckiego – podkreśla autor publikacji.

Autor publikacji dr Dmitryi Panto podczas spotkania mówił, że omawiana przez niego problematyka w książce nie jest wyczerpana, a wręcz przeciwnie. Zgłębianie danego zagadnienia jest co prawda znacząco utrudnione z racji trwającej wojny na Ukrainie i problemów z dostępem do archiwów historycznych, jednak pomimo tego, nie należy się zrażać w dalszej pracy badawczej, a sięgać po materiały już dostępne w kraju, docierać do krewnych i rodzin osób deportowanych. Postulując tym samym o dalsze badania nad losami podwójnie deportowanych.

Wydarzenie zakończyło się licznymi pytaniami oraz ożywioną dyskusją.

Mat. Prasowe/mm

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj