„Moralność pani Dulskiej” i sytuacja szkolnictwa polskiego na Litwie

Jozef Kwiatkowski Macierz Szkolna

W „Kresowym Saloniku Radia Gdańsk” opowiedzieliśmy o polskim szkolnictwie na Białorusi. Sytuacja naszych rodaków w tym kraju nie jest łatwa. W dwóch polskich szkołach publicznych w Grodnie i w Wołkowysku ruguje się język polski na rzecz klas i przedmiotów w języku rosyjskim i białoruskim.

Represje dotykają działające przy Związku Polaków na Białorusi szkoły społeczne. Polskich działaczy zaniepokoił fakt, że w ostatnich miesiącach niektóre placówki odwiedzili funkcjonariusze białoruskich służb, interesując się sposobem nauczania historii.

Minister edukacji Białorusi Ihar Karpienka powiedział niedawno, że edukacja i wychowanie dzieci powinny być pod ścisłą kontrolą państwa. Zarzucił prywatnym placówkom oświatowym, że były wykorzystywane do celów politycznych. Z kolei Aleksander Łukaszenka zażądał zaprowadzenia porządku w szkołach.

W audycji porozmawialiśmy także o szkolnictwie polskim na Litwie. Naszymi gośćmi byli prezes Józef Kwiatkowski i Krystyna Dzierżyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna”.

 

Józef Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Polska Macierz Szkolna” (fot. Andrzej Urbański)

 

PANI DULSKA W RADIU GDAŃSK

Po krakowskiej premierze, sztukę wystawiono 7 stycznia 1907 roku w Warszawie, a 16 stycznia we Lwowie. Dramat wydano drukiem w 1908 roku oczywiście z jego lwowską wersją, chociaż obecnie grany jest albo po lwowsku, albo po krakowsku. W kresowej audycji odbyła się premiera radiowego Zespołu, który zaprezentował Scenę 15 II aktu utworu Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej”.

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj