Pamięć o Ponarach i Bezdanach w „Kresowym Saloniku Radia Gdańsk”

(Fot. Michał Rzepiak)

Na Wileńszczyźnie uroczystą mszą świętą i apelem pamięci w kwaterze polskiej w Ponarach, z udziałem kompanii honorowej i orkiestry Wojska Polskiego, uczczono pamięć 100 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej – Polaków, Żydów, Tatarów i Romów – zamordowanych w latach 1941-1944. Była to największa zbrodnia dokonana przez Niemców i kolaborujących z nimi Litwinów na północno-wschodnich kresach. W audycji przedstawiliśmy relację z uroczystości zorganizowanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związek Polaków na Litwie oraz Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

W „Kresowym Saloniku Radia Gdańsk” opowiedzieliśmy także o akcji pod Bezdanami. 26 września 1908 roku Józef Piłsudski razem z bojownikami z Polskiej Partii Socjalistycznej napadł na stacji kolejowej nieopodal Wilna na carski pociąg pocztowy, zdobywając 200 tysięcy rubli na działalność niepodległościową. W 115. rocznicę tego wydarzenia z inicjatywy Jana Józefa Kasprzyka, szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, odsłonięto w Bezdanach pamiątkową tablicę.

Na zdjęciu: minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, i Konstanty Radziwiłł, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej (fot. Michał Rzepiak)

Połączyliśmy się także z naszymi lwowskimi korespondentami z „Kuriera Galicyjskiego”, Kariną Wysoczańską i Eugeniuszem Sało, a także posłuchaliśmy informacji, które w kresowym kalendarium historycznym zamieścił red. Daniel Wojciechowski.

Na zdjęciu: tablica w Bezdanach (fot. Michał Rzepiak)

Posłuchaj audycji:

Michał Rzepiak i Andrzej Urbański

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj