Jakie będą skutki wprowadzenia pakietu „Fit for 55”? „UE może doprowadzić do zniszczenia wielu obszarów gospodarki”

Jaki wpływ na gospodarkę morską będzie miał pakiet „Fit for 55”? Jakie będą jego skutki, jeśli zostanie wprowadzony w życie? Na ten temat Iwona Wysocka rozmawiała z Ireneuszem Karaśkiewiczem, dyrektorem biura Związku Pracodawców Forum Okrętowego.

– Przed nami rewolucja technologiczna w transporcie morskim, związana z dekarbonizacją żeglugi. Transport radykalnie zmieni swoje oblicze. Rozpoczęły się intensywne prace badawczo-rozwojowe, mające na celu stworzenie technologii znacznie redukujących emisję CO2 do atmosfery przez jednostki pływające. Jeśli chodzi o napędy statków, na dzień dzisiejszy żadna z technologii nie wydaje się uniwersalna dla wszystkich jednostek pływających. Czeka nas duża różnorodność. Musimy mieć świadomość, że te paliwa musimy wyprodukować w sposób zielony. To ciągle duże pole do popisu dla wynalazców. Na razie CO2 będzie ograniczane przez dostępne technologie. Specjalnością Polski są napędy LNG, ale moim zdaniem prawdziwy przełom jest dopiero przed nami – mówił Ireneusz Karaśkiewicz.

– Zatrzymanie wzrostu temperatury globalnej wymaga bardzo podobnych i skoordynowanych przedsięwzięć na całym świecie. Zatrzymanie emisji CO2 przez człowieka wymaga wielu zmian gospodarczych, w tym dosłownie rewolucji energetycznej. Pakiet „Fit for 55” to zestaw dodatkowych kosztów, mający na celu skłonić do poszukiwania takich sposobów działalności, by ograniczyć emisję CO2. W zamyśle autorów pakietu, wraz z przechodzeniem gospodarki na coraz mniej emisyjną, koszty te będą malały. Unia spieszy się, by jak najszybciej te koszty nałożyć na swoją gospodarkę. Inni przyjęli bardziej wyczekującą pozycję. Unia Europejska sama nie zatrzyma globalnego wzrostu temperatury, natomiast ma ogromną szansę na doprowadzenie do zniszczenia wielu obszarów swojej gospodarki, jeśli jej proekologiczne działania nie będą skoordynowane z resztą świata – dodał gość audycji.

 

ua

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj