Kim byli „księża patrioci”? Rozmowa o związkach duchownych z władzą w PRL

(Fot. Radio Gdańsk)

„Polityka na ambonie” to najnowsza pozycja poświęcona księżom „patriotom”. Książka nie jest tylko analizą historyczną. Można w niej znaleźć wiele wątków psychologicznych i socjologicznych. Pokazane są również skomplikowane warunki polityczno-ekonomiczno-społeczne, w jakich przyszło żyć duchownym powiązanym z reżimem komunistycznym.

Kim byli „księża patrioci”? – To ludzie złamani przez system komunistyczny. Słowo „patriota” jest oczywiście metaforą, bo z powszechnie rozumianym patriotyzmem oni nie mieli wiele wspólnego; tak określali ich komuniści, z którymi opisani przeze mnie księża współpracowali po II wojnie światowej. Współpraca ta miała charakter jawny – opowiada dr Jan Hlebowicz, autor książki.

Więcej na temat omawianej pozycji można dowiedzieć się z audycji „Książki, które Polecamy”.

Posłuchaj całej audycji:

Alicja Samolewicz-Jeglicka/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj