Zasady rozpowszechniania nieodpłatnych audycji wyborczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na 9 czerwca 2024 r.

(Fot. Radio Gdańsk)

Radio Gdańsk S.A. w likwidacji przeznacza 1200 minut na emisję nieodpłatnych audycji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 9 czerwca 2024 roku. Radio Gdańsk S.A. w likwidacji wykorzysta w całym okresie rozpowszechniania co najmniej 80 proc. czasu przeznaczonego na audycje wyborcze w godzinach 13:00-15:00 i w godzinach 18:00-22:00.

Długość pojedynczej audycji komitetu wyborczego określona została na 60 sekund. Nieodpłatne audycje wyborcze emitowane będą od 25 maja 2024 roku do 7 czerwca 2024 roku.

Bloki wyborcze zaplanowano:

25 maja (sobota):

6:10-6:30 – 20 minut;

13:10-14:00 – 50 minut;

 

26 maja (niedziela):

6:10-7:00 – 50 minut;

13:10-14:00 – 50 minut;

21:10-22:00 – 50 minut;

 

27 maja (poniedziałek):

13:10-13:30 – 20 minut;

18:30-18:40 – 10 minut;

 

28 maja (wtorek):

13:10-14:00 – 50 minut;

14:10-14:30 – 20 minut;

18:30-18:40 – 10 minut;

 

29 maja (środa):

13:10-13:30 – 20 minut;

14:10-14:30 – 20 minut;

 

30 maja (czwartek – Boże Ciało):

7:00-8:00 – 60 minut;

13:10-14:00 – 50 minut;

14:10-15:00 – 50 minut;

18:10-19:00 – 50 minut;

20:10-22:00 – 110 minut;

 

31 maja (piątek):

13:10-13:30 – 20 minut;

21:10-22:00 – 50 minut;

 

1 czerwca (sobota):

6:10-6:30 – 20 minut;

13:10-14:00 – 50 minut;

 

2 czerwca (niedziela):

6:10-7:00 – 50 minut;

13:10-14:00 – 50 minut;

21:10-22:00 – 50 minut;

 

3 czerwca (poniedziałek):

13:10-13:30 – 20 minut;

18:30-18:40 – 10 minut;

 

4 czerwca (wtorek):

13:10-13:30 – 20 minut;

14:10-14:30 – 20 minut;

18:30-18:40 – 10 minut;

 

5 czerwca (środa):

13:10-13:30 – 20 minut;

14:10-14:30 – 20 minut;

18:30- 19:00 – 30 minut;

 

6 czerwca (czwartek):

14:10 – 14:30 – 20 minut;

18:30-18:40 – 10 minut;

 

7 czerwca (piątek):

13:10-13:30 – 20 minut;

18:10-18:30 – 20 minut.

O kolejności emitowania poszczególnych audycji w ramach bloków zadecyduje losowanie przeprowadzone w siedzibie Radia Gdańsk S.A. przy alei Grunwaldzkiej 18 w Gdańsku 21 maja 2024 roku o godzinie 13:00 w obecności pełnomocników. Obecność pełnomocników podczas losowania nie jest obowiązkowa. Wyniki losowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Radia Gdańsk S.A. w likwidacji.

W przypadku wylosowania kilku kolejnych pozycji w harmonogramie emisji możliwe jest stworzenie audycji obejmującej zsumowany czas wynikający z planu emisji. Czas rzeczywisty każdej z audycji referendalnych dostarczonych przez podmioty uprawnione nie może przekraczać czasu ustalonego dla każdej z tych audycji.

Od 23 maja 2024 roku Radio Gdańsk będzie nieodpłatnie udostępniać podmiotom uprawnionym studio nagrań w celu przygotowania audycji wyborczych. Ze studia można korzystać wielokrotnie, w ramach dostępności i czasu pracy studia, nie więcej niż trzykrotność przyznanego czasu emisji. Studio nagrań będzie dostępne w dni powszednie według harmonogramu:

23.05-24.05 w godzinach 12:00-14:00;
27.05-28.05 w godzinach 12:00-14:00;
29.05 w godzinach 13:00-15:00;
30.05-31.05 w godzinach 12:00-14:00;
03.06-05.06 w godzinach 12:00-14:00.

Wniosek o udostępnienie studia i urządzeń technicznych jest składany przez pełnomocnika komitetu uprawnionego mailowo pod adresem wybory@radiogdansk.pl  nie później niż dobę przed rejestracją audycji wyborczych. Rejestracja audycji następuje nie później niż 24 godziny przed planowaną emisją.

Czas rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego dzieli się między uprawnione komitety wyborcze proporcjonalnie do liczby zarejestrowanych przez nie list kandydatów w okręgach na obszarze objętym programem, na podstawie informacji okręgowej komisji wyborczej.

Nie jest dozwolone wykonywanie jakichkolwiek fotografii ani rejestrowanie obrazu i/lub dźwięku w studiach produkcyjnych Radia Gdańsk S.A. przez osoby uczestniczące w nagrywaniu audycji bądź osoby dostarczające te audycje. Rozpowszechniane będą wyłącznie audycje uprzednio zarejestrowane. Wyklucza się emisję audycji wyborczych „na żywo”.

Czas antenowy niewykorzystany w jednym bloku audycji wyborczych z przyczyn leżących po stronie komitetu wyborczego nie może być rekompensowany wydłużeniem czasu antenowego w innych blokach.

Audycje wyborcze przygotowywane samodzielnie przez komitety wyborcze są dostarczane do Radia Gdańsk S.A. w likwidacji najpóźniej 24 godziny przed rozpowszechnianiem. Audycje te przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9:00-15:00. Audycje mogą być dostarczane drogą elektroniczną na adres wybory@radiogdansk.pl. Dźwięki przyjmowane są w standardzie plików o formacie .wav – parametry: 48kHz, 16bit. Dźwięki przesłane w innym formacie będą konwertowane. Radio Gdańsk nie odpowiada za ewentualne zniekształcenia powstałe w trakcie konwersji plików. Dźwięki będą obiektywnie normalizowane przy użyciu oprogramowania Auphonic Leveler do poziomu -16L LUFS. W celu utrzymania jak najmniejszej ingerencji dźwięki powinny być przesyłane w poziomie zbliżonym do -16 LUFS. Pojedyncze jednostki bloku można łączyć w większą ich liczbę, jednak tak, aby nie przekraczać przyznanego komitetowi czasu emisji. W bloku można umieścić więcej krótkich spotów (zachowując ramy danego bloku). Pomiędzy niezłączonymi blokami występuje sekunda ciszy. Z uwagi na ograniczenia techniczne konta e-mailowego przedstawiciel uprawnionego podmiotu po wysłaniu e-maila powinien upewnić się, czy materiał dźwiękowy został dostarczony do Radia Gdańsk S.A. w likwidacji.

Wysyłka materiałów do emisji może odbyć się jedynie z adresu zgłoszonego we wniosku przez pełnomocnika uprawnionego podmiotu. Korespondencja elektroniczna spełniająca te warunki traktowana będzie jak oświadczenie woli uprawnionego podmiotu reprezentowanego przez ustanowionego pełnomocnika.

Audycje wyborcze są rozpowszechniane w blokach audycji wyborczych.

Na antenie Radia Gdańsk będą emitowane wyłącznie audycje wyborcze wskazane/dostarczone przez pełnomocników uprawnionych podmiotów. Rejestracja i emisja audycji wyborczych dokonywana jest na koszt spółki radiofonii regionalnej – Radio Gdańsk S.A. w likwidacji. Radio Gdańsk S.A. w likwidacji nie odpowiada za treść emitowanych audycji wyborczych.

Plan emisji spotów wyborczych

Radio Gdańsk

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj