Kiedy rozpocząć oszczędzanie na emeryturę w IKE czy IKZE?

Żeby zadbać o swoją przyszłość, warto zastanowić się nad możliwością dobrowolnego odkładania pieniędzy w III filarze systemu emerytalnego. Można zdecydować się między innymi na oszczędzanie w ramach IKE lub IKZE. Kiedy warto rozpocząć odkładanie pieniędzy w ramach kont emerytalnych?

Czym są IKE i IKZE?

IKE to skrótowce od nazwy Indywidualne Konto Emerytalne, a IKZE od Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. W obu przypadkach mamy do czynienia z elementami dobrowolnego, III filaru systemu emerytalnego w Polsce. Pierwsze dwa tworzą ZUS i OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne).

Zarówno IKE, jak i IKZE mają zapewnić budowanie poduszki finansowej na przyszłość. Pieniądze odłożone w ten sposób mają pozwolić na zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej dla przyszłych emerytów. Poza tym możesz korzystać z ulg podatkowych i innych zalet IKE i IKZE.

Środki zgromadzone na rachunku IKE są zwolnione z podatku dochodowego i jednocześnie nie płaci się od nich podatku od zysków kapitałowych od kwoty wypracowanego dochodu, o ile zostaną one wypłacone po ukończeniu 60. roku życia lub 55. roku życia i przy jednoczesnym nabyciu praw emerytalnych.

Natomiast w przypadku oszczędzania na IKZE, już na etapie odkładania pieniędzy korzystasz z ulgi w podatku PIT i płacisz niższy podatek. Wpłacone środki podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, ale w ograniczonym zakresie, według ustanowionych limitów. Nie zapłacisz także 19-procentowego podatku Belki, czyli podatku od zysków kapitałowych. Będzie tak, jeśli wpłacisz środki na IKZE przez co najmniej 5 dowolnych lat, a wypłata nastąpi dopiero po ukończeniu 65 lat. Dzięki IKE i IKZE osiągnąć możesz korzyści podatkowe, a pieniądze te podlegają dziedziczeniu.

Ile Polacy oszczędzają na emeryturę w ramach indywidualnych kont emerytalnych?

Po pierwszym półroczu 2023 roku, zgodnie ze statystykami przedstawianymi przez Komisję Nadzoru Finansowego, IKE posiadało 811 245 Polaków, a IKZE – 483 181. Wartość aktywów sięgnęła 23,392 mld zł.

Niestety, ale na oszczędzanie na kontach IKE i IKZE decydują się głównie osoby tuż przed emeryturą. Najwięcej posiadaczy IKE w 2023 roku, czyli 350 tys. osób, ma już ukończone 60 lat. Z IKZE korzystają głównie osoby w wieku od 41 do 50 lat. Należy do niej 127,5 tys. inwestorów. Czy wiek powyżej 40 lat jest dobrym czasem na rozpoczęcie oszczędzania w IKE lub IKZE?

Kiedy założyć konto IKE czy IKZE?

Tak naprawdę zawsze jest dobry czas, by odkładać na swoją przyszłą emeryturę. Jednak im wcześniej konto emerytalne zostanie otwarte, tym więcej pieniędzy będzie można na nim zgromadzić – z wpłat na IKE czy wpłat na IKZE oraz z tytułu pomnażania takich środków przez instytucje zarządzające indywidualnymi kontami emerytalnymi.

Prawo do założenia i dokonywania wpłat na takie rachunki mają już nastolatkowie – osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku niepełnoletnich wpłat można dokonywać wyłącznie w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskiwało się dochody z zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W przypadku pełnoletnich nie ma takiego wymogu.

Jakie są limity wpłat na IKE, a ile można wpłacić na IKZE?

Nie ma możliwości odkładania na IKE czy IKZE dowolnych kwot. Co roku obowiązują nowe limity wpłat. Na IKZE możesz wpłacić równowartość:

  • 1,2-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,
  • 1,8-krotność wspominanego wynagrodzenia, ale tylko w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W 2023 roku limit wpłat na IKZE wynosił 8322 zł, a w przypadku przedsiębiorców – 12 483 zł.

Natomiast w przypadku IKE limit wpłat jest równy 3-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2023 roku to kwota 20 805 zł.

artykuł sponsorowany

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj