więcej serca i mniej barier

Więcej serca i mniej barier

„Dostępny Uniwersytet Gdański”. Jak uczelnia wspiera niepełnosprawnych studentów i pracowników?

O dostępności uczelni dla niepełnosprawnych Joanna Matuszewska rozmawiała w audycji „Więcej Serca i Mniej Barier” z Justyną Rogowską, pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Gdańskiego do spraw osób z niepełnosprawnością, kierowniczką projektu „Dostępny Uniwersytet Gdański”, oraz Iwoną Piotrowską z Biura do spraw Osób z Niepełnosprawnością w uczelni.

Więcej serca i mniej barier

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze

Gośćmi Beaty Gwoździewicz w audycji „Więcej Serca i Mniej Barier” byli przedstawiciele Środowiskowego Domu Samopomocy w Marszewskiej Górze w gminie Przywidz: kierownik Anna Kolaska, Monika Węcewicz, która jest pedagogiem, Robert Deja, który jest opiekunem i kierowcą oraz zaprzyjaźniony z domem samopomocy Władysław Ornowski z fundacji

Więcej serca i mniej barier

Gdyńskie organizacje wspierające osoby z niepełnosprawnością będą ściślej współpracować

I Gdyńskie Forum Środowisk Działających na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami to inicjatywa organizacji pozarządowych,  działających w mieście w obszarze wsparcia rodzic osób z niepełnosprawnościami. Dzień po obradach Forum studio odwiedziły  Beata Potocka, mama zastępcza i adopcyjna 6 córek z niepełnosprawnościami, pedagog, przewodnicząca Koalicji na Rzecz Rodzinnej

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj