Gdynia i Wejherowo przystąpiły do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Gdynia, Wejherowo i członkowie GOM we wspólnym stowarzyszeniu metropolitalnym. Radni Gdyni i Wejherowa podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia- Sopot. W ten sposób powstaje jedno wspólne stowarzyszenie, łączące miasta i gminy metropolii.

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot jest stowarzyszeniem, w które przekształcił się powstały w 2011 roku GOM i które obecnie, po zmianie nazwy, statutu i liczby członków zrzesza całą metropolię, będąc zarazem instytucją oficjalnie ją reprezentującą wobec rządu i Komisji Europejskiej. Taka forma zrzeszenia jest wynikiem negocjacji prowadzonych przez prezydentów Trójmiasta. Stowarzyszenie będzie m.in. pełnić funkcję instytucji pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 i zdobywać środki unijne.

W strukturach Obszaru Metropolitalnego działającego od 2011 r. współpracuje ze sobą 50 samorządów. Ideą współpracy między samorządami jest kształtowanie i integracja najważniejszych polityk mających wpływ na jakość życia mieszkańców. Prezesem zarządu jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Po wielu latach rozmów i trudnych negocjacji, udało się nakłonić władze Gdyni do wspólnego działania w ramach jednej metropolii. Jest to dla mnie bardzo radosny dzień, bo w końcu kompromis został osiągnięty i od teraz może być w pełni wykorzystywana siła grupy, tak bliskich sobie samorządów.

Zadowoleni są też prezydenci Gdyni i Wejherowa. Wojciech Szczurek powiedział, że dzięki otwartości na argumenty Gdyni zniknęły przeszkody, które wcześniej blokowały porozumienie. – Rozpoczynamy nowy etap samorządowej kooperacji. Wspólnie wypracowane wizje staną się podstawą harmonijnego rozwoju. Współpraca ta jest wielkim wyzwaniem, ale też ogromną szansą na uruchomienie potencjału Metropolii.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa uważa za najważniejsze, że wszystkie samorządy mają wspólny cel, czyli pozyskanie funduszy unijnych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – Aby samorządy mogły realizować różnego rodzaju zadania w ramach środków unijnych, konieczne było utworzenie stowarzyszenia reprezentującego interesy całej Metropolii, powiedział prezydent Wejherowa.

komunikat/mat

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj