Wzrośnie zadłużenie, ale też wpływy. Budżet Sopotu na 2019 r. „110 mln zł na poprawę życia mieszkańców”

– Sto dziesięć milionów złotych miasto wyda na poprawę życia mieszkańców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim z Urzędu Miasta w Sopocie. To 28 procent wszystkich wydatków, które mają wynieść w przyszłym roku 387 mln złotych.

Wydatki miasta wzrosną o 6,25 procent w stosunku do roku ubiegłego, Wpływy o 9,2 proc. Deficyt budżetowy wyniesie 31,4 mln zł. Zadłużenie miasta na koniec roku 2019 wyniesie ok 110 mln zł.

– Aby zagwarantować środki na te inwestycje i projekty, miasto przewidziało w projekcie budżetu na 2019 rok możliwość zaciągnięcia kredytów/obligacji na łączna kwotę 34 mln złotych. W sytuacji maksymalnego wykorzystania tej kwoty, całkowite zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wyniosłoby 110 mln złotych. Tym samym skala zadłużenia miasta liczyłaby 31 proc. (przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 60 proc.) – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim.

PROSPOŁECZNIE

Zgodnie z obietnicami wyborczymi prezydenta Jacka Karnowskiego oraz Platformy Sopocian, miasto postawi na zapobieganie wykluczeniom społecznym, budownictwo komunalne dla młodych sopocian i zapowiada zorganizowanie wielu działań proekologicznych i związanych z zielenią w mieście. Zbudowany zostanie m.in szpital geriatryczny, dwa bloki z 50 mieszkaniami komunalnymi i żłobek, powstanie także artinkubator mający być przestrzenią rozwoju kultury.

PIENIĄDZE Z UE

– Wiele tych zadań będzie realizowanych w ramach projektów z dofinansowaniem zewnętrznym. Sopot od kilku lat jest liderem w wykorzystaniu tych środków. Planujemy, że w 2019 roku osiągną one poziom ponad 38 000 000 złotych. Bardzo dobra kondycja finansowa miasta, którego dochody własne stanowić będą w przyszłym roku 70 proc. dochodów ogółem, zapewnia z jednej strony środki na wkład własny do projektów dofinansowanych zewnętrznie, a z drugiej umożliwia miastu finansowanie z własnego budżetu wielu zadań podnoszących jakość życia mieszkańców, jak m.in: budowa nowego żłobka, programy prozdrowotne dla różnych grup mieszkańców, szeroki dostęp do kultury m.in.: poprzez działalność Domów Sąsiedzkich, czy wymiana ogrzewania na ekologiczne w mieszkaniach komunalnych – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim z Urzędu Miasta w Sopocie. 
 
Ważną pozycję zajmują także projekty i inwestycje, które zostały wskazane do realizacji przez mieszkańców w ramach Sopockiego Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 4 000 000 złotych.

 

PLANOWANE DOCHODY

Planowane wpływy do budżetu miasta to 356 200 000 zł (wzrost o 9,2%).
Aż 70 % tej kwoty (249 500 000 zł) to dochody własne miasta.
Więcej pieniędzy z PIT
104 600 000 złotych wpływu z podatków dochodowych PIT (wzrost o 17 800 000 zł czyli 20,4 proc.)
Wybrane dochody miasta
Gospodarowanie mieniem – 28 200 000 zł  (najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste)
Podatki i opłaty lokalne – 54 900 000 zł (m.in. podatek od nieruchomości, PIT i CIT)
Sprzedaż składników majątkowych – 33 600 000 zł
 
PLANOWANE WYDATKI

Wydatki Sopotu w 2019 r. wyniosą  387 600 000 zł  i będą wyższe o 6,25 proc. (czyli 22 800 000 zł) w porównaniu do wydatków w 2018 r. Na inwestycje podnoszące jakość życia mieszkańców miasto zaplanowało 109 700 000 zł (28,3% wszystkich wydatków). Na wiele zadań miasto pozyskało środki unijne w łącznej wysokości 38 100 000 zł.
 
SOPOCKA EDUKACJA

Koszty sopockiej oświaty to 90 500 000 zł, z czego 36 500 000 zł to subwencja oświatowa przekazana przez rząd, a 54 000 000 zł – dodatkowe środki na edukację z budżetu miasta.
Bogata oferta zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych – 1 000 000 zł
Dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 8 800 000 zł
Dokształcanie nauczycieli oraz dodatki motywacyjne – 2 136 000 zł
Stypendia dla najlepszych uczniów – 100 000 zł
Środki na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli – 1 500 000 zł
Inwestycje i remonty w placówkach oświatowych – 6 900 000 zł
Termomodernizacja placówek oświatowych – 10 800 000 zł
Wsparcie i opieka dla uczniów niepełnosprawnych – 600 000 zł
Wypoczynek letni i zimowy dzieci – 100 000 zł
 
ZIELONY SOPOT

Modernizacja placów zabaw m.in. przy ul. Armii Krajowej, w Parku Północnym, w Lasku Karlikowskim, urządzenia na place zabaw, zakup zabawek „rozbity statek” – 1 000 000 zł
Kolejny etap rewitalizacji Sopockich Błoni – 83 100 zł
Przebudowa Potoku Grodowego – 3 594 280 zł
Otwarcie Stawu Łokietka – 300 000 zł
Zieleń na Placu Przyjaciół – 960 000 zł
Rewitalizacja punktów widokowych – 200 000 zł
Zakup ławek do parków – 500 000 zł
Rewitalizacja skarpy wzdłuż ul. Winieckiego – 1 120 000 zł
 
RODZINNY SOPOT

Mieszkania komunalne dla młodych rodzin  
Za 9 500 000 zł miasto będzie budowało kolejne mieszkania komunalne przy Al. Niepodległości
Na remonty i modernizację lokali komunalnych miasto przeznacza 3 500 000 zł
Przedszkole dla każdego sopocianina
11 200 000 zł Sopot przeznaczy na miejskie przedszkola. Jako jedna z nielicznych gmin
w Polsce Sopot może się pochwalić, że każde dziecko od 3. do 6. roku życia w Sopocie znajdzie miejsce w przedszkolu.
Żłobki – utrzymanie, budowa, dopłaty
Funkcjonowanie publicznych żłobków – 1 600 000 zł
Dopłaty do niepublicznych żłobków – 618 000 zł (dopłata do jednego dziecka wynosi 300 zł miesięcznie)
Koncepcja budowy nowego żłobka przy ul. Obodrzyców – 330 000 zł
Bogata oferta sportowa dla dzieci i młodzieży – 1 000 000 zł
 
SOPOT POMAGA

Na działania z zakresu polityki społecznej Sopot wydaje rocznie 49 800 000 zł
Budowa Centrum Opieki Geriatrycznej – 4 300 000 zł
Usługi opiekuńcze dla osób starszych, samotnych, niesamodzielnych – 2 843 500 zł
Dom Pomocy Społecznej – 6 700 000 zł
Dzienny Dom Pobytu – 954 969 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy – 1 627 000 zł
Dodatki mieszkaniowe i na ogrzewanie – 626 000 zł
Całodobowe ambulatorium chirurgiczne – 1 000 000 zł
Programy prozdrowotne dla mieszkańców – 750 000 zł
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w instytucjach miejskich – 100 000 zł
Informator dla seniorów – 30 000 zł
Informator dla osób niepełnosprawnych – 40 000 zł
Pomoc dla repatriantów – 180 000 zł
Centrum wsparcia cudzoziemców –130 000 zł
Adaptacja pomieszczenia na „Sokarnię” – 400 000 zł
Całodobowa opieka wytchnieniowa w DPS (2 miejsca) – 100 000 zł
 
KULTURALNY SOPOT

Kulturalny rekord – Sopot wydaje najwięcej w Polsce na kulturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Cały budżet sopockiej kultury to 28 700 000 zł.
Dotacje dla instytucji kultury: Biblioteka – 4 000 000 zł; PGS – 3 600 000 zł; Muzeum Sopotu – 2 000 000 zł;  BART – 3 700 000 zł;  orkiestra PFK – 1 400 000 zł
Sopockie Festiwale: m.in. Sopot Classic – 910 000 zł; Sopot Jazz – 360 000 zł; Literacki Sopot – 550 000 zł
Rozwój oferty i liczby Domów Sąsiedzkich – 160 000 zł
Koncepcja muzeum w Operze Leśnej – 150 000 zł
Budowa ArtInkubatora przy ul. Goyki – 9 840 000 zł
 
SOPOT MOBILNY

Modernizacje ulic i chodników – 4 200 000 zł
Komunikacja publiczna (w tym ulgi dla dzieci i młodzieży, linie trolejbusowe i wydłu-żenie tras autobusów) – 4 887 558 zł
Budowa ronda Kraszewskiego/Wejherowska/Obodrzyców – 11 750 000 zł
Rozwój parkingów buforowych – 80 000 zł  
Modernizacja oświetlenia ulicznego – 1 500 000 zł  
Modernizacja przejścia podziemnego pod Al. Niepodległości – 1 000 000 zł
Rower metropolitalny – 594 000 zł
 
TURYSTYKA

System Informacji Miejskiej – 2 500 000 zł
Promocja krajowa i zagraniczna miasta oraz informacja turystyczna – 2 327 000 zł
R-10 ścieżka rowerowa – 8 500 000 zł
Rozwój turystyki wodnej w obrębie Zatoki Gdańskiej – 3 350 000 zł
Zagospodarowanie plaży „Rzuć kotwicę za granicę” – 850 000 zł
Budowa toalet publicznych – 800 000 zł
 
 
Środki z obligacji na unijne i własne inwestycje ważne dla mieszkańców
 
SPADA ZADŁUŻENIE MIASTA
 
2016 – 119 mln
2017 – 91 mln
2018 – 83 mln  
 
Co roku w budżecie planowany był deficyt, ale ze względu na dobre dochody i mniejsze wydatki rok budżetowy miasto kończyło dużą nadwyżką:

2016-  planowany deficyt – 11,5 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 26,7 mln
2017 – planowany deficyt – 21,6 mln zł, nadwyżka na koniec roku – 13,4 mln
2018 – planowany deficyt – 34 mln zł, nadwyżka na koniec III kwartału – 6 mln
 
– Obecnie przygotowujemy się do realizacji ważnych projektów dofinansowanych z Unii (pozyskano ponad 38 mln złotych dotacji drugie tyle miasto musi zagwarantować na wkład własny) oraz z budżetu miasta (dopłaty do subwencji oświatowej, budownictwo komunalne). W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki inwestycyjne stanowią aż 28,3 proc, wszystkich wydatków – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim.
 
Pełny projekt budżetu miasta Sopotu na rok 2019 dostępny jest na stronie internetowej miasta (BIP, zakładka Budżet Miasta). Rada Miasta Sopotu budżetem na przyszły rok zajmie się podczas sesji 20 grudnia.

oprac. Piotr Puchalski

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj