Wszystkie wnioski w sprawie budowy Trasy Kaszubskiej złożone. Procedowany jest tylko jeden. Sprawdzamy, dlaczego

Ponad pół roku temu złożono u wojewody pierwszy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na budowę Trasy Kaszubskiej. Do kwietnia tych wniosków było pięć. Mimo to wszczęto dotąd tylko jedno postępowanie.  Postanowiliśmy sprawdzić, dlaczego tak jest.

Przypomnijmy, budowa 40-kilometrowej drogi ekspresowej będzie kosztowała budżet państwa i Unii prawie półtora miliarda złotych. Do tego trzeba doliczyć także koszty wykupu gruntu. Inwestycja jest realizowana w trybie „projektuj i buduj”. To oznacza, że dokumentacje wykonawczą, w tym wnioski o pozwolenia, przygotowuje generalny wykonawca.

 

Inwestycja drogowa została przez urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podzielona na trzy odcinki (jadąc do Trójmiasta):

 – z Szemudu do Luzina – zbuduje Budimex za około 335,8 milionów złotych – powstanie do połowy 2021 r.
 – z Luzina do Bożegopola Wielkiego – zbuduje PORR za 338 milionów złotych – powstanie do I kwartału 2021 r.
 – z Gdyni do Szemudu – wybuduje Polaqua za 817 milionów złotych – powstanie do końca lipca 2021 r.

POTRZEBNY JEST ZRID

By budowa Trasy Kaszubskiej mogła się rozpocząć, niezbędne jest wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID przez wojewodę. Decyzja dokonuje podziału nieruchomości i uruchamia procedurę wywłaszczenia zajętych terenów pod przyszłą inwestycję.

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji składa inwestor.  Jak udało nam się ustalić, dotychczas do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły następujące wnioski:

 – Szemud – Gdynia Odcinek I. – 21 grudnia 2018 r.,
 – Szemud – Gdynia Odcinek II – 25 stycznia 2019 r.,
 – Bożepole – Luzino Odcinek I – 11 marca 2019 r.,
 – Bożepole – Luzino Odcinek II – 11 kwietnia 2019 r.,
 – Luzino – Szemud – 18 kwietnia 2019 r.

Pierwotnie wydawało się, że część decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ujrzy światło dzienne jeszcze w okresie wiosny. Teraz wiadomo, że nie ma na to szans. 

– 17 maja, po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków formalnych, wszczęte zostało postępowanie w stosunku do wniosku Szemud – Gdynia Odcinek I. Wszczęcie postępowań odnośnie pozostałych wniosków nastąpi po uzupełnieniu przez inwestora braków formalnych dokumentacji – mówi Janusz Woliński z wydziału infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego.

W złożonych wnioskach były braki dotyczące decyzji środowiskowych, decyzji wodnoprawnych lub map połączeń dróg.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wnioski o wydanie zezwoleń są składane z rygorem natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że nawet jeśli wpłyną odwołania od decyzji, to wnioski będą i tak realizowane.

ODSZKODOWANIA

Pierwotnie procedura odszkodowawcza po wydaniu ZRiD-u miała ruszyć latem tego roku. Teraz może się nieco opóźnić.

Podkreślmy tutaj, że po wywłaszczeniu w ramach odszkodowania, za nieruchomość może być również przyznana nieruchomość zamienna. Jeśli ze strony dotychczasowego właściciela będzie kwestionowana wartość odszkodowania,  ustalenie jej wysokości następuje w trybie administracyjnym. Uruchomienie trybu administracyjnego w zakresie ustalenia wysokości odszkodowania nie wstrzymuje procedury przejęcia gruntu.

Kolorem czerwonym oznaczono planowany odcinek Trasy Kaszubskiej. graf. GDDKiA

TRASA KASZUBSKA

Droga, która ma połączyć Obwodnicę Trójmiasta w Wielkim Kacku z drogą krajową nr 6 w Bożympolu. Inwestycja przewiduje realizację drogi o przekroju dwóch jezdni – po dwa pasy każda. Będzie można na niej poruszać się z prędkością do 120 km/h.

W projekcie przewiduje się dostęp do drogi ekspresowej S6 tylko poprzez dwupoziomowe węzły drogowe. Ponadto przewidziano budowę ośmiu węzłów: Lębork – Południe, Lębork – Wschód, Łęczyce, Strzebielino, Luzino, Szemud, Koleczkowo, Chwaszczyno oraz rozbudowę węzła Gdynia Wielki Kack na S6 Obwodnicy Trójmiasta. W obrębie tego węzła przekrój Obwodnicy zostanie rozbudowany do trzech pasów ruchu.

Maciej Naskręt/mmt

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj