Aż 37 działek i 17 obiektów. Do rejestru zabytków trafił kolejny fragment dawnej Stoczni Schichaua

Kolejny fragment Stoczni Gdańskiej, dawnej Stoczni Schichaua, w rejestrze zabytków. Na terenie, który do niego trafił, znajduje się  37 działek i 17 obiektów. Są to między innymi budynek hali maszynowej, ślusarnie czy magazyny warsztatowe.

Stocznia Schichaua dołączyła do dawnej Stoczni Cesarskiej. Obiekty są reprezentatywnym przykładem architektury przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Wartość zabytku jest tym większa, że zawiera zachowany zespół obiektów z różnych okresów. Obrazuje to proces przemian technologicznych, jakie następowały w produkcji statków na przestrzeni stu lat.

STOCZNIA ŚWIADKIEM WYDARZEŃ

Stocznia jest nie tylko zabytkowym miejscem. To tutaj miały miejsce jedne z najważniejszych wydarzeń historycznych XX-wiecznej Polski, jak i świata. Były to między innymi zmiany ustrojowe w postkomunistycznej Europie, rozpad ZSSR oraz powstanie NSZZ „Solidarność”. Wpisane do rejestru tereny postoczniowe mają obecnie siedmiu właścicieli. Wśród nich są  Skarb Państwa, Miasto Gdańsk i prywatni inwestorzy. Ci obawiają się konsekwencji tego i wcześniejszych wpisów do rejestru dla planowanych inwestycji na tym obszarze.

 

OCHRONA POZOSTAŁOŚCI

– Wiemy już, że ten obszar uległ znacznemu przekształceniu i wiele obiektów zostało zniszczonych w ostatnich 30 latach. Niemniej tym bardziej chcemy chronić te pozostałości, które mogłyby nam i przyszłym pokoleniom pokazywać, jak stocznia wyglądała – podkreśla Igor Strzok, pomorski konserwator zabytków.

Działanie konserwatora ma związek z planowanym działaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, związanego z umieszczeniem terenów i obiektów stoczniowych na światowej światowej liście dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wpis do rejestru zabytków jest głównym wymogiem do złożenia takiego wniosku.

 

37 DZIAŁEK I 17 OBIEKTÓW

Tereny odznaczają się oryginalnym, post-industrialnym krajobrazem. Stocznia funkcjonowała w latach 1891-1945 i była jedną z najważniejszych, budujących w Niemczech.

Wpis w rejestrze ma aż 21 stron i obejmuje 37 działek oraz 17 obiektów. Ochroną zostały objęte: budynek hali maszynowej, kotlarnia, dwie ślusarnie, kuźnia miedzi, stolarnia, podstacja elektryczna, dwa budynki warsztatowe, dwa magazyny, blachownia, hala produkcyjna, przybudówka socjalno-biurowa, hala remontowa, budynek biurowy, hala elektryczna, kotłownia.

 

oprac. AK/km

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj