Wszechobecny beton i wysokościowce przy molo w Brzeźnie? Stowarzyszenie Godność: „To łamanie życia demokratycznego”

– Pas nadmorski powinien być utrzymany i zachować formę rekreacyjną – uważa Stowarzyszenie Godność. Jego członkowie przyczynili się do utworzenia parku im. Reagana w Gdańsku. Protesty, także polityków Prawa i Sprawiedliwości, pojawiły się w związku procedowaniem nowego planu miejscowego. Da on możliwość budowy wysokich hoteli czy apartamentowców na wschód od mola w Brzeźnie.

W poniedziałek poseł Kacper Płażyński i gdańscy radni z PiS ogłosili, że chcą poszerzenia Parku im. Ronalda Reagana w Gdańsku do al. Hallera. Propozycja miałaby zapobiec powstaniu na 10 ha (w dużej mierze miejskiego terenu) wysokiej zabudowy w postaci hoteli i apartamentowców, na wschód od mola w Brzeźnie. Obawy te są związane z obecnie procederowym przez Biuro Rozwoju Gdańska planem miejscowym dla znajdujących się tam terenów zielonych.

„SAMORZĄD NIE JEST PO TO, BY STAWIAĆ LUDZI WOBEC FAKTÓW DOKONANYCH”

W piątek głos w sprawie zajęli członkowie Stowarzyszenia Godność, skupiającego działaczy „Solidarności” i opozycjonistów z okresu PRL. Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Godność przyczyniło się do założenia parku i z jego inicjatywy od 2004 r. nosi on nazwę prezydenta Ronalda Reagana. Członkowie stowarzyszenia doprowadzili też do budowy i ustawienia pomnika papieża Jana Pawła II i prezydenta Reagana.

– Prezes stowarzyszenia Czesław Nowak, jako radny trzeciej kadencji w Gdańsku, włożył bardzo dużo pracy, by ten park zaczął funkcjonować dla dobra mieszkańców. Ponieważ usytuowanie trójmiasta jest wyjątkowe, Stowarzyszenie Godność stoi na stanowisku, że pas nadmorski, ciągnący się od Brzeźna do granic Sopotu, powinien być utrzymany i rozbudowywany, by zachować formę rekreacyjną dla ludzi. Władzom miasta Gdańska chciałbym uprzejmie zwrócić uwagę, że podmiotem życia demokratycznego są ludzie. Samorząd nie jest powołany po to, żeby ludzi stawiać wobec faktów dokonanych. Zabudowywanie pewnych obszarów parku w postaci wysokościowców jest łamaniem życia demokratycznego – podkreślał Stanisław Fudakowski, sekretarz Stowarzyszenia Godność.

Romuald Plewa, także członek stowarzyszenia, ale również radny Miasta Gdańska i członek komisji zagospodarowania przestrzennego, zapowiedział składanie wniosków, by tereny nadmorskie były zachowane jako tereny zielone.

– To powinna być przestrzeń rekreacyjna, a nie z zabudową dla wybrańców, którzy będą korzystali ze swoich apartamentów tylko przez część roku. Nam chodzi o to, żeby przestrzeń zielona, której w Gdańsku mamy coraz mniej, pozostała i była dla wszystkich – podkreślał Romuald Plewa.

CO MOŻE POWSTAĆ W PASIE NADMORSKIM ?

Istniejący obecnie plan zakłada budowę obiektów do 16 metrów. Zmiany zapisów mogłyby pozwolić na budowę 19, a nawet 21-metrowych budynków z zakresu turystyki, rekreacji, gastronomii, handlu. Ponadto zakłada się przeznaczenie 39 proc. obszaru wyłącznie pod zieleń, rezerwację terenu pod parking na 200 aut od strony al. Hallera czy utworzenie parku leśnego z alejkami spacerowymi pomiędzy al. Hallera a deptakiem na molo.

– 25 procent trenu objętego planem jest rękach prywatnych, reszta terenów jest miejskich (około 10 ha). Zmiany w planie pozwolą betonować pas nadmorski i stawiać wysokościowce. 21 metrów, czyli 7 do 8 kondygnacji, to prawie dwa razy więcej niż mają bloki przy Hallera. Dla nas jest to decyzja niezrozumiała. O ile można wynajdywać argumenty w postaci odszkodowania dla właścicieli działki prywatnej, o tyle kompletnie nie rozumiemy, dlaczego tereny miasta mają iść pod zabudowę. One powinny służyć mieszkańcom jako zielona przestrzeń, dlatego zwracamy się do władz miasta o dokonanie stosownych korekt – podkreślał Andrzej Skiba, radny Gdańska z PiS.

Polskie prawo nie dopuszcza możliwości rewizji wcześniejszych ustaleń planów miejscowych. Jeżeli w nowym planie zrezygnowano by z zabudowy na prywatnym terenie, można by się spodziewać roszczeń od właścicieli gruntu wobec miasta z tytułu utraty prawa do zabudowy.

KTO JEST WŁAŚCICIELEM PRYWATNEGO TERENU?

To Przedsiębiorstwo Budowlane Górski oraz firma RWS. Zawiązali oni spółkę celową do budowy „nowego domu zdrojowego” w Brzeźnie na zakupionym terenie, wcześniej należącym do szczecińskiej spółki Soft Elektronik.

Ma on się składać z czterech połączonych ze sobą budynków hotelowych o podwyższonym standardzie w pobliżu parkingu na końcu al. Hallera dla ponad 300 gości. Będzie też na nich czekać centrum spa oraz basen. Zabudowa ma być realizowana na 20 proc. terenu, resztę ma stanowić park.

PROJEKT DOSTĘPNY W BIURZE I NA STRONACH BRG

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie, są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 stycznia 2020 r.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne >>>TUTAJ.

GDZIE WYSYŁAĆ PISMA?

Gdańscy radni zachęcają mieszkańców do składania pisemnych uwag do planu. Pisma z uwagami należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: brg@brg.gda.pl.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: brg@brg.gda.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

 

Katarzyna Moritz
napisz do autorki: k.moritz@radiogdansk.pl

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj