Zniknął dokuczliwy zapach, jest mniej hałasu. Gmina Pelplin kończy modernizację sieci wodno-ściekowej

W Pelplinie funkcjonuje już zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Gmina kończy tym samym projekt wart prawie 19 milionów złotych. Pierwszy plan inwestycji powstał już w 2012 roku, jego realizację rozpoczęto jednak pięć lat później.

– Inwestycja dotyczyła terenu całej gminy – mówi burmistrz Pelplina Mirosław Chyła. – Modernizacja pozwoliła wyeliminować dokuczliwy zapach i hałas, które towarzyszyły do tej pory działalności oczyszczalni. Oprócz tej inwestycji na terenie gminy powstały zbiorniki retencyjne, rozbudowano sieć wodociągową i ulepszono Stację Uzdatniania Wody – wylicza.

OCZYSZCZALNIA

– Największą częścią zadania było zmodernizowanie oczyszczalni ścieków. Budynek powstał 30 lat temu, a ostatnia modernizacja technologii została przeprowadzona 20 lat temu. Obecnie jest ona wyposażona w instalację fotowoltaiczną, a oczyszczone ścieki, odprowadzane do rzeki Wierzycy, mają wysoki stopień oczyszczenia. Przeprowadzone prace powinny zapewnić dostęp do bieżącej wody mieszkańcom gminy nawet w miesiącach o dużym jej zużyciu – dodał Mirosław Chyła.

Całkowita wartość projektu to 18 milionów i 700 tysięcy złotych. Zadanie zostało sfinansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, środków własnych gminnej spółki komunalnej Pelkom, gminy Pelplin i pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ????́????????????????????́???? ♻???? W dniu ???????? ???????????????????? ???????????????? ????. odbyło się uroczyste otwarcie…

Opublikowany przez Miasto i Gmina Pelplin Piątek, 19 marca 2021

 

Filip Jędruch/ap

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj