Wybór wykonawcy drugiego etapu przekopu Mierzei Wiślanej jest prawidłowy. Sąd potwierdził ważność przetargu Urzędu Morskiego w Gdyni

Wybór Budimexu jako wykonawcy drugiego etapu przekopu przez Mierzeję Wiślaną jest prawidłowy. Potwierdził to wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatrywał skargę konsorcjum NDI S.A. i NDI Sopot S.A. – poinformował Urząd Morski w Gdyni.
Drugi etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to prace dotyczące przebudowy toru wodnego na rzece Elbląg oraz budowy nowego mostu w Nowakowie.

Sąd Okręgowy w Warszawie, w ślad za Krajową Izbą Odwoławczą, potwierdził prawidłowość przeprowadzenia postępowania przez Urząd Morski w Gdyni i niezasadność zarzutów podnoszonych przez konsorcjum NDI.

BUDIMEX WZMACNIA PODŁOŻE POD DROGĘ DO MOSTU

Urząd Morski w Gdyni przekazał, że obecny wykonawca – Budimex SA – przystąpił do robót związanych ze wzmacnianiem podłoża gruntowego pod drogę prowadzącą do mostu. W toku są również prace związane z przygotowaniem dróg technologicznych i zagospodarowaniem placu budowy pod kątem logistycznym.

Wynikający z umowy zakres prac obejmuje przebudowę istniejącego toru wodnego na rzece Elbląg w zakresie obudowy brzegów, które docelowo przejmą funkcje przeciwpowodziowe wałów ziemnych, budowę ułatwiających dostęp do rzeki przystani niskich oraz budowę mostu obrotowego nad rzeką Elbląg w miejscowości Nowakowo, wraz ze zmianami układu drogowego. Samo pogłębianie rzeki odbędzie się w ramach trzeciego etapu inwestycji.

Wartość kontraktu wynosi ponad 574 miliony zł brutto, a czas przewidziany na jego realizację to 24 miesiące.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj