Informacja Zarządu Radia Gdańsk S.A.

(Fot. Radio Gdańsk/Rafał Korbut)

Informacja Zarządu Radia Gdańsk S.A.

W związku z publikacją listu otwartego części pracowników rozgłośni, zrzeszonych w kole Syndykatu Dziennikarzy Polskich, prezes Zarządu Radia Gdańsk wystosował dziś list do wszystkich pracowników rozgłośni, w którym podkreślił, że sprawa, do której odnosi się list otwarty, nie dotyczy bezpośrednio Radia Gdańsk, tylko innych spółek. Ponadto jest ona przedmiotem ostrego sporu politycznego i co najmniej kontrowersji prawnych. Bardzo wielu uczestników życia publicznego, w tym niektórzy konstytucjonaliści, przewodniczący Rady Mediów Narodowych, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz prezydent RP, uznają, że w przedmiotowej sytuacji doszło do rażącego złamania przepisów prawa, w tym Konstytucji RP. Zarząd Radia Gdańsk stoi na stanowisku, że dziennikarze nie powinni publicznie zabierać w takich sprawach tak jednoznacznego stanowiska, jakie zostało wyrażone w liście otwartym. Może to stwarzać wrażenie uczestnictwa w sporze politycznym.

W liście do pracowników prezes Zarządu odniósł się również do kwestii wewnętrznych z działalności Radia Gdańsk. Poinformował, że jeśli pracownicy doświadczyli niepożądanych zachowań w środowisku pracy, np. mobbingu, właściwą drogą do ich wyjaśnienia nie jest publiczne oskarżanie, ale zgłoszenie ich do uprawnionych organów i/lub do pracodawcy oraz zastosowanie obowiązujących w spółce procedur. Dlatego jakiś czas temu w firmie zostało zorganizowane szkolenie dotyczące przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom w środowisku pracy dla kadry kierowniczej oraz wszystkich pracowników.

Prezes Radia Gdańsk zaapelował do pracowników o nie uleganie emocjom i nie eskalowanie sytuacji.

Zarząd Radia Gdańsk S.A.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj