Więcej związków rakotwórczych. Jakość powietrza na Pomorzu pozostawia wiele do życzenia

(Fot. Agencja KFP/Maciej Kosycarz)

Kiepska jakość powietrza na terenach portowych Gdańska – wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Po raz pierwszy od lat raport roczny pokazał przekroczenia norm dwutlenku siarki.

W klasyfikacji ochrony zdrowia dopuszcza się 24 godziny z przekroczeniem wartości 350 µg/m3 dwutlenku siarki. Tymczasem z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynika, że „w 2021 roku na stacji Gdańsk Nowy Port zlokalizowanej przy ulicy Wyzwolenia zanotowano 25 godzin z przekroczeniem wartości kryterialnej oraz trzy przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (125 μg/m3)”.

Radosław Rzepecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku mówi, że to zanieczyszczenie jest typowe dla terenów przemysłowych. W tym przypadku swoim zasięgiem dotknęło także dzielnice Przeróbka, Brzeźno i Młyniska.

PIERWSZE PRZEKROCZENIE POZIOMU STĘŻENIA SIARKI OD LAT

Urzędnik przyznaje, że do tej pory przekroczeń związków siarki nie było, ale zdarzały się jego wahania. – Przekroczenia miały charakter epizodyczny i występowały w lutym 2021 roku. Podjęliśmy intensywne działania kontrolne. Został zidentyfikowany jeden z podmiotów gospodarczych, który powodował zanieczyszczenie. Efektem było nałożenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 200 tysięcy złotych – mówi.

Awaria została naprawiona, ale efektem przekroczeń będzie konieczność opracowania przez samorząd województwa programu naprawczego.

ZAPYLONA KOŚCIERZYNA

Według raportu Gdańskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2021 roku zapylenie powietrza w Trójmieście i na Pomorzu było większe niż przed rokiem, ale mieszczące się w normach. Najbliżej limitu 35 dni z z nadmiernym zapyleniem znalazła się Kościerzyna, w której zanotowano 26 dni z przekroczeniami normy 50 mikrogramów pyłu PM 10 na metr sześcienny. 22 dni z przekroczeniami były w Lęborku, a 20 – w Chojnicach. W Strefie Trójmiejskiej najgorzej wypadła stacja w Nowym Porcie, która zanotowała 20 dni z przekroczeniami.

Ponadnormatywne i rosnące stężenie rakotwórczego benzo(a)pirenu odnotowano natomiast w Lęborku, Kościerzynie i Chojnicach. W tych miejscowościach tak zwanej Strefy Pomorskiej działają stacje pomiarowe. Radosław Rzepecki z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku mówi, że normę stanowi jeden nanogram na metr sześcienny. Tymczasem w 2020 roku jego stężenie w Chojnicach wyniosło dwa nanogramy, a rok później – trzy. W Kościerzynie i Lęborku nastąpił wzrost z trzech do czterech nanogramów na metr sześcienny. W Trójmieście po raz ostatni norma benzo(a)pirenu została przekroczona w 2019 roku.

MANDATY I JEDNA KARA

Inspektorzy podsumowują, że w zeszłym roku do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku wpłynęły 84 zgłoszenia dotyczące zanieczyszczania powietrza przez przedsiębiorców. Z roku na rok jest ich więcej.

Większość interwencji zakończyła się mandatami. Była też jedna kara.

Inspektorzy w czasie interwencji wykorzystują drony lub pobierają popiół do laboratoryjnych badań.

Sebastian Kwiatkowski/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj