Trzy lata kadencji powiatu słupskiego podsumowane. Samorząd wydaje więcej na inwestycje, a liczba pozyskanych środków zewnętrznych jest rekordowa

Półtora razy większe wydatki i dwa razy więcej środków przeznaczonych na inwestycje w stosunku do roku 2019. Powiat słupski podsumował trzy lata kadencji. Samorząd okazał się najbardziej skuteczny w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa wśród wszystkich powiatów w województwie pomorskim.

Prawie 134 miliony złotych pozyskanych na inwestycje. Powiat słupski podsumował trzy lata kadencji. We wtorek, 21 grudnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem starosty Pawła Lisowskiego oraz członków zarządu powiatu. Na spotkaniu goście mogli obejrzeć prezentację podsumowującą prace samorządu.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Powiat słupski najwięcej dotacji otrzymał z budżetu państwa. Było to aż 83 miliony złotych – najwięcej spośród wszystkich powiatów w województwie pomorskim. Co ważne, na drugim miejscu jest powiat wejherowski z kwotą o blisko 30 milionów mniejszą. Innym ważnym źródłem finansowania inwestycji była współpraca z samorządami gminnymi, które na wspólne zadania przekazały starostwu ponad 31 milionów złotych. Dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosły ponad 12,5 miliona złotych. Powiat podjął również współpracę z Lasami Państwowymi, które partycypowały w kosztach inwestycji dokładając równy milion złotych.

Można również wskazać w tym miejscu inne dane, zestawiające ze sobą początek kadencji oraz ostatni rok. W 2019 roku, kiedy rozpoczynała się kadencja, wydatki powiatu wynosiły niecałe 109 milionów złotych, z czego 26,5 miliona było przeznaczane na inwestycje. W tym roku wydatki to już kwota blisko 163 milionów złotych, a na inwestycje przeznaczono ponad 53 miliony.

Jeśli porównamy ze sobą rok 2015 (był to pierwszy rok urzędowania rady powiatu w niemal identycznym składzie, jaki jest teraz), to zobaczymy, że wydatki wzrosły dwukrotnie (81 milionów złotych w 2015 roku i 162 miliony w roku 2021), a pieniądze przeznaczane na inwestycje są niemal 4,5 razy większe (12 milionów złotych w 2015 roku i 53 miliony złotych w roku 2021).

DROGI TO PODSTAWA

Najwięcej środków zewnętrznych zostało przeznaczonych na remonty dróg powiatowych. Na ten cel udało się pozyskać aż 92 miliony złotych, z czego ponad 41,5 miliona z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

– To też zasługa zmiany w przepisach, którą umiejętnie wykorzystaliśmy – mówi starosta Paweł Lisowski. – W tej kadencji otworzyły się przed nami nowe możliwości. Wcześniej dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg były ograniczone. Można było złożyć dwa wnioski i pozyskać maksymalnie 6 milionów złotych. I myślę, że już wtedy, gdyby tego ograniczenia nie było, wydatki na inwestycje byłyby większe. Natomiast teraz nie było limitów, więc składaliśmy wnioski na wyższe sumy, i to na tyle skutecznie, że je pozyskiwaliśmy. W związku z tym te wydatki i inwestycje powiatu imponująco wzrosły – dodaje starosta.

Powiat słupski odpowiada za ponad 700 kilometrów dróg. Zdaniem starosty jeszcze około 30% z nich wymaga remontu.

ROZWÓJ TRANSPORTU PUBLICZNEGO

Starosta podkreślał, że znakiem rozpoznawczym obecnej kadencji jest również wkład w rozwój transportu publicznego. Na ten cel samorząd pozyskał ponad 18 milionów złotych.

– Gdy tylko pojawił się Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych od razu zaczęliśmy z niego korzystać – mówi starosta słupski Paweł Lisowski. – Tylko w tej kadencji pozyskaliśmy już na dodatkowe linie, tak zwane linie użyteczności publicznej, kwotę ponad 11 milionów złotych – dodaje.

MILIONY NA KOMUNIKACJĘ

Dwa miliony złotych to wkład gmin, na terenie których przewozy są realizowane, natomiast 9 milionów to dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W tym roku powiat zakupił także 10 nowoczesnych autobusów. Sześć z nich już jeździ po drogach powiatu. Zakup pojazdów był możliwy dzięki dużemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wyniosło one aż 7 milionów złotych, a wartość całej inwestycji to prawie 8,5 miliona złotych.

Na tę chwilę powiat słupski realizuje 24 linie komunikacyjne. W tym roku pilotażowo uruchomiono 7 linii wakacyjnych, ale wiadomo już, że w przyszłym sezonie samorząd chce ich uruchomić więcej. Od początku 2019 roku, kiedy powiat rozpoczął działalność jako organizator transportu publicznego, tabor samorządu przejechał 2 miliony kilometrów i przewiózł 2 miliony pasażerów. W 2022 roku autobusy mają przejechać już ponad 3,2 mln kilometrów.

REMONTY I WYPOSAŻENIE

Na trzecim miejscu pod względem kwoty pozyskanych środków zewnętrznych znalazły się inwestycje związane z infrastrukturą i wyposażeniem budynków należących do powiatu. W tej kategorii znalazła się też budowa trasy rowerowej R10 i zakup droga do zadań specjalnych. Najliczniejsze były jednak remonty nieruchomości.

Największą inwestycją była przebudowa pałacu w Damnicy, w którym swoją siedzibę mają Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Modernizacje są też prowadzone w siedzibie starostwa w Słupsku czy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Na wszystkie zadania powiat słupski otrzymał ponad 14,4 mln złotych wsparcia zewnętrznego.

PROJEKTY SPOŁECZNE

Na ten cel kwota pozyskanych środków zewnętrznych była najmniejsza i wynosiła ponad 8 700 000 złotych. Najważniejszymi zadaniami w tym zakresie była walka ze skutkami COVID-19, projekty edukacyjne, projekt dla seniorów „Srebrna sieć II” oraz projekt „Rodzina w centrum”.

Jako swoje sukcesy powiat wskazał także powołanie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego oraz zaangażowanie w negocjacje przy utworzeniu Programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej, czyli tak zwanych rekompensat za tarczę antyrakietową.

PRZYSZŁOŚĆ POWIATU

Paweł Lisowski podczas konferencji powiedział także o długu, jaki ma powiat. Ten, choć wydatki i nakłady na inwestycje kilkukrotnie wzrosły, nie zmienił się znacząco. W 2014 roku wynosił 22,5 miliona złotych, teraz natomiast 24,5 miliona złotych.

– To oznacza, że jesteśmy w dobrej sytuacji – podsumował starosta. – Oczywiście ostrożnie patrzymy w przyszłość i robimy to, co w zasadzie robiliśmy cały czas, czyli inwestujemy wtedy, kiedy pozyskujemy środki zewnętrzne. To jest nasz warunek konieczny. Nie finansujemy inwestycji tylko i wyłącznie ze środków powiatu, bo gdybyśmy tak robili to dług poszybowałby w górę i w pewnym momencie mielibyśmy problemy – wyjaśnia.

 

Kinga Siwiec/pb

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj