Przyszli ojcowie znów będą mogli towarzyszyć partnerkom podczas porodów. Ale zachowując zasady, które wymusza trwająca pandemia

(Fot. Pixabay.com)

Po kilkumiesięcznej przerwie do słupskiego szpitala wojewódzkiego wróciły porody rodzinne. Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19 obwarowane będą pewnymi obostrzeniami.

– Decyzję dotyczącą obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje koordynator oddziału położniczo-ginekologicznego, mając na uwadze względy organizacyjne, pozwalające na izolację rodzących i osób im towarzyszących od innych pacjentek. Decyzja zapada po wstępnym badaniu i analizie ryzyka epidemiologicznego. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba, ojciec dziecka, a w szczególnych przypadkach inny wskazany członek lub przyjaciel rodziny, który powinien mieszkać z rodzącą przynajmniej 14 dni przed porodem, a w dniu porodu jest zdrowy i nieobjęty kwarantanną lub izolacją. Osoba towarzysząca nie może mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 14 dni od terminu porodu – informuje Marcin Prusak rzecznik słupskiego szpitala.

KONIECZNY JEST AKTUALNY WYNIK TESTU

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem. W związku z sytuacją epidemiologiczną wymaga się, aby osoba towarzysząca miała aktualny wynik testu antygenowego w kierunku COVID–19 z okresu nie dłuższego niż 48 godzin przed porodem.

– Po przyjęciu ciężarna zostaje przekazana na oddział położniczo-ginekologiczny, a osoba towarzysząca oczekuje w poczekalni przy oddziale. W sytuacji zbliżającego się porodu osoba towarzysząca wzywana jest na salę porodową. Przed wejściem na salę osoba towarzysząca otrzymuje środki ochrony indywidualnej, fartuch barierowy, rękawiczki i maskę jednorazową. Przez cały czas pobytu na terenie szpitala osoba towarzysząca pozostaje w masce medycznej i rękawiczkach jednorazowych; może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu dwóch godzin po porodzie. Osoba towarzysząca nie może samowolnie opuszczać sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, i musi zachowywać maksymalny dystans od personelu medycznego, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego – tłumaczy Marcin Prusak.

KIEDY PORÓD RODZINNY JEST NIEMOŻLIWY?

W przypadku porodu zabiegowego lub cięcia cesarskiego nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej. Ponadto osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. Obowiązuje także zakaz odwiedzin pacjentów.

– Przywracając porody rodzinne wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społecznym wśród ciężarnych, które chcą, aby podczas porodu towarzyszyła im bliska osoba – mówi Andrzej Sapiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. – Mamy nadzieję, że pandemia koronawirusa wkrótce się skończy i będziemy mogli przywrócić porody rodzinne bez obostrzeń, czyli w takiej formie, jak odbywały się przed pandemią – dodaje Anetta Barna-Feszak, wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

Joanna Merecka-Łotysz/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj