Kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Słupsku. Projekty zadań można zgłaszać od 15 maja

(Fot. Pixabay.com)

Od 15 maja słupszczanie będą mogli zgłaszać projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024. Można to zrobić zarówno za pośrednictwem platformy, jak i w formie papierowej do 4 czerwca. Tegoroczny budżet wynosi ponad dwa miliony złotych.

– To kolejna edycja. Mamy na nią zabezpieczone ponad trzy miliony złotych, choć jedno z zadań już jest zaplanowane. Z puli przeznaczonej na przyszłoroczne zadania z Budżetu Obywatelskiego wyodrębniono 1.100.000 złotych na rozbudowę Parku Trendla – wyjaśnia Marta Makuch, wiceprezydent Słupska.

Kwota 1 100 000 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania pod nazwą „Kąpielisko, plażowisko i spacerowisko w Parku imienia Józefa Trendla”, wybranego w głosowaniu Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Budżet obywatelski jest szczególnym sposobem decydowania o części wydatków publicznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu, dzięki czemu każdy może samodzielnie zgłaszać, a potem decydować w głosowaniu, na co zostaną wydane pieniądze.

Kwota przeznaczona na Słupski Budżet Obywatelski w edycji 2024 wynosi 2 300 000 złotych, z czego 1 600 000 złotych zostanie przeznaczone na zadanie infrastrukturalne lokalne, 200 000 złotych – na zadanie infrastrukturalne dedykowane szkołom, a 500 000 złotych – na zadanie społeczne.

Z puli, która stanowi 0,5 proc. wydatków miasta, są finansowane projekty zgłaszane przez mieszkańców w corocznej procedurze naboru wniosków. Wnioskodawcy muszą wykazać się pomysłowością, ale i darem przekonywania innych do poparcia swoich pomysłów w głosowaniu. To właśnie głosy mieszkańców decydują, które pomysły z listy ostatecznie zostaną wcielone w życie. Pierwszym ważnym terminem jest 15 maja 2023 roku – od tego dnia można składać propozycje projektów na 2024 rok. Z kolei koniec okresu składania wniosków wyznaczono na 4 czerwca 2023 (można robić to do północy).

Następnie wnioski będą sprawdzane pod kątem zgodności z wymogami regulaminu. Podczas tej weryfikacji badana jest między innymi zgodność propozycji z prawem, własność terenów, na których ma być proponowane działanie, racjonalność wydatku i zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego.

Ostateczna lista projektów do głosowania zostanie podana do wiadomości publicznej niezwłocznie po zakończeniu analizy wniosków, czyli na początku września.

Zadania można zgłaszać zarówno przez platformę, jak i papierowo.

GŁOSOWANIE NAD BUDŻETEM

Głosowanie zostanie przeprowadzone od 25 września do 15 października 2023 roku, a jego wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 30 października 2023 roku. Odbędzie się w formule elektronicznej – >>>TUTAJ Zostaną uruchomione specjalne punkty, w których każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z komputera i oddać głos na wybrane zadania w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego 6.

ZESZŁOROCZNA EDYCJA

W zeszłym roku złożono 64 projekty, z których trzy zostały odrzucone formalnie, 11 nie przeszło oceny merytorycznej, a trzy zostały wycofane przez wnioskodawców.

Ostatecznie w 2023 roku po głosowaniu do realizacji przeszło 14 zadań.

Joanna Merecka Łotysz/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj