We wnętrzach historycznego budynku elektrowni na Westerplatte ma powstać wystawa archeologiczna

(Fot. Radio Gdańsk/Marta Włodarczyk)

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji wystawy archeologicznej we wnętrzach historycznego budynku dawnej elektrowni na Westerplatte. Projektowana ekspozycja będzie pierwszą całościową próbą opowiedzenia historii Wojskową Składnicą Tranzytową na Westerplatte za pomocą artefaktów i ikonografii.

– Mamy budynek, który szczęśliwie przetrwał zawieruchę wojenną i okres powojenny natomiast on pełnił funkcje zupełnie niezwiązane z muzealnictwem. W tej chwili chcąc wykorzystać w ramach oddziału naszego muzeum ten ważny budynek, trzeba przeprowadzić konkurs, który z jednej strony będzie polegał na tym, żeby wyłonić firmę, która przystosuje budynek do funkcji muzealnej, a z drugiej strony tę przestrzeń należy uczynić muzeum – mówi Grzegorz Berendt dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

WYJĄTKOWE OBIEKTY

Na wystawie zostaną zaprezentowane najcenniejsze obiekty wydobyte podczas badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Westerplatte.

– Spośród ponad 50 tysięcy obiektów, które odnaleźli archeolodzy podczas 8 zakończonych i 9 trwającego sezonu archeologicznego wyselekcjonowano ponad 200 z nich. Uznane zostały za najbardziej reprezentatywne po to, aby w takiej starannej aranżacji opowiedzieć, co działo się na półwyspie Westerplatte od wieku XVII po wiek XX. Tak jak wskazują historycy i archeolodzy przygotowujący tę wystawę merytorycznie, te obiekty stanowią ciekawą ilustrację dla burzliwych dziejów półwyspu Westerplatte – dodaje Grzegorz Berendt.

CO BĘDZIE PODLEGAŁO OCENIE?

– W skład jury tego konkursu ma wejść siedem osób. Jest zróżnicowane pod kątem specjalności. Są to osoby po Akademii Sztuk Pięknych, po budownictwie lądowym. Są to też historycy i architekci. Mamy nadzieję, że tak zróżnicowane jury pozwoli na dobór jak najlepszej z prac. Przede wszystkim zależy nam na oryginalności, ale z drugiej strony chodzi też o to, by praca konkursowa nie wywracała całkowicie charakteru budynku dawnej elektrowni. Tutaj przede wszystkim istotne są zapisy, które przed nami stawia konserwator zabytków. Sztuka, by pogodzić tutaj te dwie formy – mówi Wojciech Samul, koordynator projektu wystawy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 35 000 zł. Termin nadsyłania prac to 7 października do godz. 15:00. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 14 października.

Marta Włodarczyk

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj