Rząd: do ponad 2 mld 127 mln zł wzrośnie budżet programu budowy drogi wodnej przez Mierzeję

(fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Zwiększenie do 2 mld 127 mln 494 tys. zł. kwoty na wieloletni program budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską przewiduje projekt uchwały Rady Ministrów. Zwiększenie budżetu wynika ze wzrostu kosztów inwestycji spowodowanych zmianą cen materiałów i robót budowlanych – wskazano w projekcie Rady Ministrów.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” zamieszczono we wtorek na stronach Kancelarii Rady Ministrów. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2023 r.

INFLACJA I WOJNA W UKRAINIE

Jak wskazano, program wieloletni na lata 2016–2023 pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” jest dokumentem o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, realizującym cele zawarte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030 r.” oraz w „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)”.

Jak podkreślono, projektowana nowelizacja uchwały RM w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, jest niezbędna do przeprowadzenia realizacji programu. Dotyczy ona zwiększenia ogólnej kwoty środków na Program z 1 mld 984 mln 051 tys. 500 zł do wysokości 2 mld 127 mln 494 tys. 304 zł (o 7,2 proc. całkowitej wartości), wydłużenia terminu realizacji do roku 2024 oraz wprowadzenie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

W 2020 r. głównym powodem wprowadzenia do porządku prawnego uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” były zmiany zakresu rzeczowego Programu takie jak: budowa mostu obrotowego w Nowakowie, zmiana koncepcji w zakresie mostu na Mierzei Wiślanej, budowa sztucznej wyspy w celu odkładu urobku z prac pogłębiarskich, zwiększenie zakresu prac na rzece Elbląg.

– Wskazana wycena wartości całkowitej realizacji programu nie uwzględniała wysokości cen spowodowanych konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy jak również wysokiej inflacji – podała Kancelaria Rady Ministrów.

KOREKTA ZWIĄZANA Z CENAMI PALIW I KOSZTAMI PRACY

Główną przyczyną zmiany uchwały jest wzrost kosztów inwestycji spowodowany zmianą cen materiałów i robót budowlanych na rynku budowlanym. – Należy zauważyć, że na wzrost stawek robót czerpalnych w największym stopniu wpływa wzrost kosztu paliwa do pogłębiarek. Ceny paliw na rynku polskim i światowym wskutek konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy wzrosły o kilkadziesiąt procent (wedle danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego ceny oleju napędowego od roku 2020 do końca października 2022 r. wzrosły o 53 proc.) – podkreślono w komunikacie.

Kolejnym istotnym elementem cenotwórczym są płace personelu wykonawcy, które ulegają ciągłemu zwiększeniu wobec podążania za wzrostem wynagrodzeń spowodowanym inflacją- wyjaśniono.

WYDŁUŻENIE CZASU REALIZACJI

Wobec konieczności uzyskania zwiększenia środków na realizację programu niezbędne jest również wydłużenie harmonogramu realizacji. Urząd Morski w Gdyni podjął czynności związane z realizacją przedmiotowego zakresu, na które potrzebne są dodatkowe środki finansowe.

Postępowanie przetargowe może jednak zostać ogłoszone po uzyskaniu decyzji o zwiększeniu środków finansowych na program. Powyższa sytuacja ma bezpośredni wpływ na potrzebę wydłużenia okresu realizacji programu – wskazano w komunikacie.

Przyjęcie uchwały przez Rady Ministrów o zwiększeniu nakładów całkowitych na Program oraz wydłużenie terminu jego realizacji pozwoli na jego realizację w ustalonym w uchwale zakresie – podano w komunikacie.

PAP/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj