Sopocki MOPS szuka kandydatów na zawodowych rodziców zastępczych. Chętni mogą liczyć na wsparcie

(Fot. Pixabay)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie poszukuje zawodowych rodzin zastępczych. Ich zadaniem jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego, i społecznego.

Różnice pomiędzy rodziną zawodową i niezawodową wyjaśniła Magdalena Szerszyńska, zastępca dyrektora sopockiego MOPS-u.

– W rodzinie zastępczej niezawodowej żaden z rodziców nie rezygnuje z własnej pracy. Otrzymują więc oni tylko wsparcie dla rodziny. W rodzinie zastępczej zawodowej jeden z rodziców decyduje się zrezygnować z pracy, by poświęcić swój czas na wychowanie dzieci. Rodzicielstwo zastępcze jest wtedy zawodem, więc poza wsparciem rodzina otrzymuje także wynagrodzenie – tłumaczy Magdalena Szerszyńska.

KONIECZNE SPEŁNIENIE WARUNKÓW

Rodziną zastępczą mogą zostać zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne. Osoby zainteresowane muszą spełnić jednak określone warunki:

  • muszą przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • muszą posiadać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
  • muszą posiadać świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  • muszą dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz nie jest im ona ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.

Oprócz świadczenia 500+ (od 1 stycznia 800+) rodzice zawodowi otrzymują wynagrodzenie za pracę w kwocie min. 4300 zł brutto miesięcznie, a także 1361 zł miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka. Rodziny zastępcze mogą również liczyć na wsparcie specjalistów: pedagogów, psychologów i terapeutów.

Szkolenie podstawowe dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej jest całkowicie bezpłatne i nie jest zobowiązujące. Czas jego trwania to 12 tygodni. Są to kilkugodzinne spotkania raz w tygodniu. Dodatkowe szkolenie dla rodzin zawodowych trwa cztery tygodnie.

Wszystkie osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny – pod nr 609 680 390 lub 58 555 10 22, bądź mailowy – dpz@mopssoppt.pl.

Edyta Stracewska/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj