23 listopada, 2021Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Jednym z sygnatariuszy jest Grupa Lotos

W Warszawie podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Celem inicjatywy pilotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wypracowanie działań na rzecz zwiększenia roli sektora wytwarzania biogazu, zbudowania rynku wytwarzania biometanu oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. To m.in. kwestia rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych czy też zagospodarowania biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj