Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Jednym z sygnatariuszy jest Grupa Lotos

W Warszawie podpisano porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce. Celem inicjatywy pilotowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest wypracowanie działań na rzecz zwiększenia roli sektora wytwarzania biogazu, zbudowania rynku wytwarzania biometanu oraz wzmocnienia pozycji krajowych przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. To m.in. kwestia rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych czy też zagospodarowania biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

 Przedstawiciele rządu, inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla tego sektora, organizacji z otoczenia biznesu, jednostek finansowych oraz świata nauki zawarli „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce”. Jednym z sygnatariuszy dokumentu jest Grupa Lotos.

Porozumienie to ważny element Polskiego Ładu, który ma za zadanie wzmocnić konkurencyjność polskiej gospodarki. Rozwój sektora ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej do 2040 roku”. To przede wszystkim kwestia rozwoju lokalnych sieci dystrybucyjnych dla biogazu i biometanu, łańcucha dostaw (w tym udziału tzw. local content), czy też zagospodarowania biomasy pochodzącej z rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego a także nawozowego wykorzystania substancji pofermentacyjnych.

KONCEPTY GRUPY LOTOS

Istotnym obszarem są również sposoby zagospodarowania biogazu i biometanu. W Grupie Lotos prowadzone są prace koncepcyjne dotyczące wykorzystania do produkcji wodoru źródeł odnawialnych. Jedną z opcji jest właśnie użycie biogazu, z którego po oczyszczeniu powstaje biometan. Biowodór wyprodukowany z biometanu będzie mógł być użyty jako samoistne paliwo wodorowe w przyszłości lub jako biowodór wbudowany w cząsteczki paliw ciekłych i stanowić komponent klasycznych paliw. Projekt ten ma olbrzymi potencjał dla realizacji w Polsce unijnych celów w zakresie stosowania biokomponentów/biopaliw zaawansowanych.

mat. pras./aka

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj