Głos Pracownika

Głos Pracownika

Pomocy potrzebują nie tylko Ukraińcy. „Solidarność” wspiera białoruskich liderów związkowych

Kilkudziesięciu liderów niezależnego i demokratycznego ruchu związkowego na Białorusi zostało aresztowanych za rzekome przygotowywanie działań, które „poważnie naruszają porządek publiczny”. Grozi im kilkadziesiąt lat więzienia. „Solidarność” domaga się uwolnienia białoruskich związkowców. W audycji „Głos Pracownika” Olga Zielińska rozmawiała na ten temat

Głos Pracownika

Czym różni się państwowa od społecznej inspekcji pracy? [GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA]

W Polsce nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. W przedsiębiorstwach, w których pracownicy są zrzeszeni w związkach zawodowych, działa również społeczna inspekcja pracy. Państwowa Inspekcja Pracy udziela pomocy społecznej inspekcji w realizacji jej działań, w szczególności przez poradnictwo prawne oraz szkolenie. Jedną z form

Głos Pracownika

Brak specjalistów hamulcem przemysłu stoczniowego. „Wydział okrętowy PG praktycznie nie istnieje”

Zaprojektowanie, a potem zbudowanie statku wymaga wiedzy i doświadczenia ekspertów z wielu dziedzin. A wszystko zaczyna się od przekazywania niezbędnej wiedzy przyszłym specjalistom przemysłu okrętowego w szkołach zawodowych, technikach i szkołach wyższych. Tymczasem NSZZ „Solidarność” wskazuje, że ze szkół gospodarka morska została „wygumkowana” kilka

Głos Pracownika

Kompetencje Społecznego Inspektora Pracy [GODNA PRACA TO BEZPIECZNA PRACA]

Stoi na straży bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz reprezentuje interesy pracowników jako strony słabszej. Mowa o Społecznym Inspektorze Pracy, który  jest uprawniony do kontrolowania warunków pracy i monitorowania wszelkich nieprawidłowości, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, a w składzie zespołów powypadkowych staje się przeciwwagą

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj