Rządowe działania, wspierające młodych. Piotr Mazurek: odpowiadają na postulaty młodzieży

(fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

Obecny rząd skupia się nie tylko na seniorach, ale realizuje także działania na rzecz młodych ludzi. O nowych programach dla polskiej młodzieży Jarosław Popek rozmawiał z Piotrem Mazurkiem, sekretarzem stanu i pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej.

– Pierwszy raz w historii zaczęliśmy prowadzić politykę młodzieżową. Stworzyliśmy Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, ustawowy organ stałego dialogu przedstawicieli kluczowych instytucji państwa z przedstawicielami środowisk młodzieżowych. Dzięki temu rząd może konsultować na bieżąco swoje działania, a młodzież zgłaszać swoje propozycje i inicjatywy – mówił

Pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej opowiedział o najważniejszych programach, które realizuje polski rząd, by wspierać młodych ludzi.

– Młodzież domagała się, aby poszerzyć wiedzę z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkołach. Dzięki sprawnej współpracy z ministrem Czarnkiem, wprowadzamy do szkół nowy przedmiot, „biznes i zarządzanie”, który wprost odpowiada na te postulaty. Minister zdecydował się też przeprowadzić konsultacje szczegółów. Nie dość, że sam pomysł wynika z postulatów młodych ludzi, to także szczegółowe rozwiązania były kwestią rozmów – podkreślał Piotr Mazurek.

– Kolejny obszar to kwestia edukacji ekologicznej. Młodzież interesują kwestie klimatu i ochrony przyrody. Trwają prace z Ministerstwem Klimatu i Środowiska nad wprowadzeniem tych treści do szkół – dodał.

Oprócz programów realizowanych w szkołach, rząd prowadzi także działania, by pomóc młodzieży w wejściu na rynek pracy.

– Razem z minister Semeniuk stworzyliśmy program „Polski Inkubator Rzemiosła”. Jednym z jego głównych celów jest wspieranie młodocianych pracowników i przełamanie tendencji wmawiania młodym ludziom, że muszą iść na studia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywrócił prestiż kształcenia branżowego, stworzył szkoły branżowe. Chcemy odkurzyć rzemiosło. Wśród rzemieślników brakuje rąk do pracy – zaznaczył pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej.

– Chodzi o to, aby młodzież widziała, że być może warto rozważyć model kształcenia dualnego, czyli już w konkretnym zakładzie. Być może będzie to przyszłe miejsce pracy młodego człowieka, w którym będzie mógł zastąpić mistrza, przejąć zakład i pracować za dobre pieniądze. Usługi fachowców są w cenie. Takich rozwiązań trzeba szukać więcej – wyjaśnił.

ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj