Sinice zwykle kojarzą się nieprzyjemnie z zamkniętymi plażami, ale być może kryją w sobie lek na raka

Hanna Mazur Marzec

Z czym kojarzą się sinice? Chyba dla większości osób z zielonym morskim toksycznym zakwitem i zamkniętymi plażami. Dla profesor Hanny Mazur-Marzec, kierującej Zakładem Biotechnologii Morskiej na Wydziale Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, sinice to szansa znalezienia leku na raka. Kierowany przez nią zespół znalazł w sinicach peptydy unieszkodliwiające komórki nowotworowe. Do zastosowań klinicznych jeszcze daleko, ale zdaniem badaczki Morze Bałtyckie skrywa w swoich wodach ogrom możliwości.

Prof. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Nominacja została przyznana za realizację projektu „Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie – od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)”. Są to interdyscyplinarne badania w zakresie błękitnej biotechnologii, które w przyszłości mogą się przyczynić się do pozyskania z naturalnych zasobów morza produktu przydatnego w opracowaniu nowego leku przeciwnowotworowego. Już wcześniejsze badania prowadzone przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. Hanny Marzec-Mazur wykazały, że cyjanobakterie (sinice) z Morza Bałtyckiego są bogatym źródłem peptydów o potencjalnym terapeutycznym zastosowaniu.

Hanna Mazur Marzec. Fot.RG

Laureatami Nagrody Inteligentnego Rozwoju zostają wybitni naukowcy i instytucje, które w swoich działaniach i badaniach naukowych wykazują się nieustannym ukierunkowaniem na przyszłość, dbając jednocześnie o zrównoważony rozwój gospodarczy. Partnerem merytorycznym nagrody jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej, a organizatorem Centrum Inteligentnego Rozwoju.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 28-29 listopada w Uniejowie.  Jest to wydarzenie gospodarcze poświęcone innowacjom, inwestycjom, inteligentnemu rozwojowi i nowym technologiom, które przełożą się na inteligentny rozwój gospodarki. To międzynarodowa debata z udziałem 500 liderów inteligentnego rozwoju: innowatorów i inwestorów z sektora biznesu, nauki, samorządu, otoczenia biznesu, a także przedstawicieli władz państwowych.

Włodzimierz Raszkiewicz/UG
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj