Wilno i Lwów na szlaku historycznych pielgrzymek św. papieża Jana Pawła II

Nigdy w życiu nie byłem w Wilnie. (…) Przez całe moje życie, przynajmniej od czasu, kiedy doszedłem do świadomości, stale byłem w Wilnie. Byłem w Wilnie myślą i sercem – mówił podczas swojej pielgrzymki na Litwę św. Papież Jan Paweł II . To co wydarzyło się wówczas w Wilnie przerosło  oczekiwanie wszystkich, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu.  

W Kresowym Saloniku Radia Gdańsk z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły przypomnimy m.in. pielgrzymkę na Litwę z 1993 roku i 8 lat później w 2001 roku na Ukrainę.

Dla naszych rodaków żyjących na dawnych Kresach Rzeczypospolitej modlitwa Ojca Świętego w Ostrej Bramie w Wilnie i koronacja obrazu Matki Bożej Łaskawej w Katedrze Lwowskiej miały wymiar historyczny. A spotkanie papieża z lwowską młodzieżą do dziś wspominane jest z zachwytem.

Znad Willii i Pełtwi przeniesiemy się także nad Niemen i zaprosimy słuchaczy na literacką wędrówkę po grodzieńskiej ziemi. Nie zabraknie oczywiście nastrojowych piosenek i kresowego kalendarium.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj