Zrzućmy się na kawałek prawdziwej puszczy i zróbmy rezerwat – to pomysł biologów z UG

las tropikalny 1

Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego liczą na „zrzutkę” wszystkich Polaków. Chcą kupić las tropikalny w Kolumbii i założyć tam rezerwat przyrody. Znani badacze storczyków i autorzy głośnego odkrycia diabelskiej orchidei, dr Marta Kolanowska i prof. Dariusz Szlachetko, mówią że taka idea ma wielki sens nie tylko dla nauki.

Naukowcy założyli „Instytut Badań nad Bioróżnorodnością” mający na celu ochronę przyrody w południowej Kolumbii. Organizacja stara się pozyskać fundusze na wykupienie 30 ha lasu tropikalnego, który zostanie przekształcony w rezerwat przyrody, a na jego terenie wybudowana zostanie stacja badawcza i ośrodek edukacyjny.

Fot. Marta Kolanowska

Odnalezienie „diabelskiego storczyka” w pobliżu głównej drogi jest dowodem na to jak wiele orchidei wciąż czeka „na odkrycie”. W ciągu ostatnich 4 lat pracownicy i doktoranci Katedry opisali w Kolumbii ponad 50 gatunków storczyków nieznanych wcześniej nauce.

Kolumbia jest niezwykle ciekawym krajem pod względem przyrody. Na jej terenie znajduje się aż ok. 10 % wszystkich gatunków roślin jakie kiedykolwiek opisano na całym świecie. Niestety podczas prac w departamencie Putumayo prowadzonych systematycznie od 2012 roku naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego zaobserwowali intensywny spadek powierzchni lasów tropikalnych w tym regionie. Duża część lasów jest wycinana lub wypalana, przede wszystkim na potrzeby rolnictwa. Po konsultacji z lokalną społecznością badacze postanowili podjąć działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Na początku 2017 roku zarejestrowali rozpoczęcie działalności organizacji non-profit o nazwie „Instytut Badań nad Bioróżnorodnością”, której prezesem została inicjatorka pomysłu dr Marta Kolanowska. Grupę założycieli tworzą również dr Przemysław Baranow (członek zarządu) oraz prof. Dariusz Szlachetko (członek rady nadzorczej). W Radzie Naukowej IBnB znaleźli się naukowcy z Francji (Marc-André Selosse, Muséum National d’Histoire Naturelle), Czech (Pavel Kindlmann, CzechGlobe) oraz Ekwadoru (Alexander Hirtz, Quito Botanical Garden).

Na kupno 30-to hektarowej działki w Kolumbii naukowcy potrzebują 170 tysięcy złotych. Pieniądze zbierają na portalu zrzutka.pl TUTAJ las tropikalny 3
Fot. Marta Kolanowska

Celem projektu, poza bezpośrednią ochroną bioróżnorodności, jest umożliwienie prowadzenia prac naukowych na tym unikalnym obszarze Kolumbii badaczom z całego świata, a także rozpowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony przyrody wśród miejscowej ludności. – Wierzymy w sukces tego przedsięwzięcia, mamy poparcie miejscowej ludności, a także przychylność lokalnych władz. Wszystko wskazuje więc na to, że stworzymy pierwszy tego typu rezerwat w Kolumbii. – wyjaśnia dr Marta Kolanowska.

Włodzimierz Raszkiewicz/UG
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj