Prof. Justyna Siemionow: Musimy zmienić metody resocjalizacji dzieci i młodzieży. Trzeba mniej restrykcji, więcej pracy na zasobach

fot. Joanna Matuszewska

Dziecko, które nie ma uwagi rodzica, nie wytwarza z nim więzi. Brak relacji z przynajmniej jednym z rodziców, opiekunów, to czynnik który może generować problemy z dostosowaniem się dziecka do norm społecznych. Czym jest resocjalizacja,  jak pracuje się z dziećmi i młodzieżą, które mają problemy z budowaniem relacji, postrzeganiem siebie i przestrzeganiem norm społecznych, o tym mówiła psycholog dr hab. Justyna Siemionow, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

Z dyrektor Instytutu Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych UG rozmawiała Joanna Matuszewska. Tłumaczyła m.in. na czym polega kreatywna resocjalizacja i jakie można dzięki niej osiągać efekty.

–  Karanie i restrykcje wobec dzieci mających problemy z zastosowaniem się do norm społecznych jest nieefektywne. To udowodnione naukowo, że takie działania uczą przystosowania się a nie zmiany postępowania. Jesteśmy teraz w momencie przełomowym. Idziemy w kierunku pracy za zasobach poszczególnych dzieci, edukacji włączającej oraz kreatywnej resocjalizacji – mówiła profesor.

ReklamaNajnowszeZwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj