Dialog luterańsko-zielonoświątkowy i wielki post w Kościele prawosławnym. „Razem w Drodze”

W magazynie ekumenicznym „Razem w Drodze” opowiedzieliśmy o przemianach ekumenizmu w kontekście dialogu luterańsko-zielonoświątkowego. Nawiązaliśmy do przeżywania wielkiego postu wraz z wiernymi z Kościoła prawosławnego.

Zaprosiliśmy na wielkopostne wydarzenia w ramach „Wiosny z nową kulturą”, a także zastanowiliśmy się, czy jałmużna może połączyć różne wspólnoty chrześcijańskie.

Andrzej Urbański

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj