Budżet Obywatelski w Słupsku. Ponad 3,8 mln zł do wydania

(fot. Radio Gdańsk/Joanna Merecka-Łotysz)

Gościem Studia Słupsk była dziś Beata Macedońska, szefowa Wydziału Współpracy, Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na naszej antenie mówiła o rozpoczynającej się w poniedziałek, 27 maja, kolejnej edycji słupskiego budżetu obywatelskiego.

– 3,87 mln zł mamy do rozdysponowania w ramach kolejnej, 11. już edycji budżetu obywatelskiego. Czekamy na nowe pomysły, które mają szansę na realizację w 2025 roku. Składać je można w czterech kategoriach, takich jak zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie, lokalne, dedykowane szkołom czy zadania społeczne. To wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta – informuje Beata Macedońska z UM w Słupsku.

Posłuchaj rozmowy:

3.870.000,00 zł w podziale:
* zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – 1.200.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 1.200.000,00 zł).
* zadania infrastrukturalne lokalne – 1.920.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 480.000,00 zł),
* zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom – 250.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 250.000,00 zł),
* zadania społeczne – 500.000,00 zł (wartość maksymalna zadania 150.000,00 zł),

Harmonogram Słupskiego Budżetu Obywatelskiego 2025
1. Zgłaszanie zadań: 27.05 – 14.06.2024 r.
2. Analizy formalna i merytoryczna: 17.06 – 31.08.2024 r.
3. Odwołania od negatywnej oceny merytorycznej: 06.09-13.09.2024 r.
4. Udostępnienie projektów: 23-29.09.2024 r.
5. Głosowanie: 30.09 -20.10.2024 r.
6. Wyniki: do 31.10.2024 r.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE SBO 2025:
1. Zgłaszane zadania muszą należeć do zadań własnych miasta, czyli muszą dotyczyć m.in.
* ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
* dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
* ochrony zdrowia;
* kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
* kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
* zieleni gminnej i zadrzewień;
* wspierania i upowszechniania idei samorządowej, wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
* współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych
* współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
2. Projekty infrastrukturalne mogą być zgłaszane jedynie na terenach należących do Miasta. Do każdego wniosku infrastrukturalnego muszą być załączone szkice poglądowe tego, co ma zostać wykonane w ramach zadania. Zadanie zgłaszane na terenach będących w trwałym zarządzie wymagają oświadczenia trwałego zarządcy, że wyraża zgodę na realizację projektu na jego terenie.

Wnioski można składać do 14 czerwca. Wyniki ogłoszone zostaną do 31 października.

Joanna Merecka-Łotysz/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj