Upadłość konsumencka, czyli szansa dla dłużników

W programie Twoje Prawo dyskutowaliśmy o upadłości konsumenckiej. To szansa dla osób, które zadłużyły się i nie są w stanie – bez swojej winy – spłacać zobowiązań. Jak podkreślał na antenie Artur Kiełbasiński z Radia Gdańsk, „upadłość konsumencka” jako określenie ma negatywne konotacje. Tymczasem sama instytucja ma charakter ochrony dłużnika i może przynosić bardzo dobre skutki dla osób trwale zadłużonych.

Jak ocenia dr Oliwia Owczarz, radca prawny, specjalistka od upadłości konsumenckiej, dzięki dobrze stosowanej upadłości można osiągać ważne cele społeczne.

– Gdy osoba skorzysta z umorzenia całości lub części zobowiązań wraca na rynek jako podatnik, jako klient, jako osoba mogąca aktywnie korzystać z różnych możliwości życiowych – przekonuje dr Oliwia Owczarz. – Osiągamy w ten sposób jeszcze jeden efekt. Dzieci z zadłużonych rodzin nie muszą obserwować zestresowanych rodziców, nie uczą się takiej postawy, ze komornika trzeba unikać, bo stanowi jakieś zagrożenie dla rodziny. Dobrze przeprowadzana upadłość konsumencka może więc zmienić bardzo wiele.

ZACHĘTA DLA CWANYCH?

W programie dyskutowaliśmy m.in. o tym czy zliberalizowane w 2014 roku przepisy nie będą stanowić zachęty dla cwaniaków chcących uniknąć odpowiedzialności za długi. Po licytacji majątku, po okresie nadzorowanej spłaty zobowiązań (36 miesięcy), będzie bowiem można skorzystać z umorzenia zobowiązań.

Zdaniem Artura Kiełbasińskiego, zawsze istnieje takie ryzyko, ale obecne przepisy wydają się dość szczelne. Z upadłości można skorzystać raz na 10 lat, a jednocześnie trudna sytuacja dłużnika, nie może wynikać z jego winy i celowego działania. Trudna sytuacja musi być niezawiniona.

Każdorazowo sytuacja będzie oceniana przez sąd – podkreśla także dr Owczarz.

– Z drugiej strony wiadomo, że może dochodzić do sytuacji patologicznych. Czy będą one częste zależy od praktyki sądów – mówił Artur Kiełbasiński.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA – CO TO ZNACZY?

Porady i informacje ws. upadłości konsumenckiej, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Co oznacza upadłość konsumencka.

•      wraz z ogłoszeniem upadłości cały majątek konsumenta staje się „masą upadłości”, zarządzaną przez wyznaczonego przez sąd syndyka – oznacza to, że konsument nie może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem (np.: sprzedać samochodu);

•      upadły ma obowiązek wskazać i wydać syndykowi cały majątek, dokumentację dotyczącą majątku i rozliczeń oraz korespondencję – w przeciwnym razie postępowanie upadłościowe zostanie umorzone, co uniemożliwi konsumentowi skorzystania z możliwości oddłużenia w przeciągu następnych dziesięciu lat;

•      w skład masy upadłości wchodzi również wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegają- cej zajęciu; y po ogłoszeniu upadłości syndyk sporządza inwentaryzację majątku masy upadłości, a następnie przystępuje do sprzedaży majątku upadłego konsumenta – za wyjątkiem przedmiotów pierwszej potrzeby – wyłączonych spod egzekucji. Syndyk będzie więc sprzedawał wszystkie wartościowe przedmioty: nieruchomości, samochody, wartościowy sprzęt RTV i AGD, który nie jest niezbędny do prowadzenia gospodarstwa domowego;

•      wraz z ogłoszeniem upadłości wymagalne (natychmiastowo płatne) stają się wszelkie (zarówno pieniężne, jak i niepieniężne) zobowiązania konsumenta – np.: kredyt wzięty „na raty”, będzie natychmiastowo płatny w pełnej wysokości; y wraz z ogłoszeniem upadłości konsument będzie mógł zawierać tylko drobne umowy życia codziennego (zakupy żywności, środków czystości itp.), które pokrywane będą przez upadłego z tych funduszy, które nie podlegały zajęciu przez syndyka;

•      po ogłoszeniu upadłości działania podejmowane przez konsumenta mogą mieć wpływ na decyzję sądu – bezpodstawne zwolnienie się z pracy może doprowadzić do umorzenia postępowania upadłościowego i braku szansy na oddłużenie;

ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko konsumentowi; do postępowań będzie mógł wstąpić syndyk, który będzie reprezentował konsumenta i jego interesy.

Posłuchaj audycji:

ak/mich
Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj