Umowa zawarta z osobą chorą psychicznie lub nieświadomą może zostać uznana za nieważną

Umowy zawierane z osobami starszymi albo niedołężnymi psychicznie lub po prostu w momencie podpisywania umowy nieświadomymi tego, co podpisują mogą być uznane za nieważne – przekonywała w audycji Twoje Prawo radca prawny dr Oliwia Owczarz. Taką możliwość daje między innymi art. 82 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim nieważne jest oświadczenie woli (czy: podpisanie umowy) złożone m.in. przez osobę w stanie wyłączającym świadome lub swobodne podejmowanie decyzji i wyrażanie woli. Dotyczy to w szczególności choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego, chociażby nawet przemijającego zaburzenia czynności psychicznych… brzmi to dość poważnie, ale w grę może wchodzić jakaś czasowa niedyspozycja czy depresja.

Możemy powoływać się nie tylko na brak świadomości. Można też udowodnić, że zwierając taką umowę, zostaliśmy celowo wprowadzeniu w błąd lub działaliśmy pod wpływem podstępu. Należy wówczas złożyć pisemne oświadczenie, w którym wskazujemy wszystkie okoliczności zawarcia takiej umowy i oświadczamy, że uchylamy się od skutków prawnych zawarcia umowy.


mmch

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj