Poeta performer, czyli slam poetycki. Droga od poezji do kultury masowej

Slam poetycki zakłada konfrontację poety z publicznością i przyjęcie zasady mimikry – poeta przeobraża się w showmana, performera przy pomocy muzyki, gestu, pantomimy, rekwizytu – czyta, aby odnieść sukces.

– Podczas slamu poetyckiego akcent położony jest na walory wykonawcze poezji. Kiedyś wydawało się, że slam poetycki będzie próbą zasypania podziału pomiędzy tekstem a czytelnikiem. Próbą nawiązania przerwanej łączności pomiędzy tymi, którzy piszą i tymi, którzy czytają – mówi Krzysztof Kuczkowski.

Wiersze ze skrzynki poetyckiej

Autor: Piotr Trzebuchowski


Odważni i tchórze

Strach drżący, nie odwaga jest wojen przyczyną
I kłamstwo, a nie prawda jest orężem tchórzy
Samotnie bić się z kłamstwem i za prawdę ginąć
Wbrew rykowi gawiedzi wolności posłuży

Odważny jest samotny, bojących się dużo
Co nienawidzą mężnych i plotą androny
Odważni więc na pomnik w przyszłości zasłużą
Tchórzliwych zapomnijmy, ich były miliony

Grabówek,12 paździor 2015

Mich

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj