Fizjoterapia Neurologiczna

9 marca br. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Fizjoterapia Neurologiczna”.

Rehabilitacja neurologiczna to kluczowy element procesu leczniczego, który ma na celu odtworzenie funkcji w obrębie układu nerwowego. Zaproszeni prelegenci przedstawią najświeższe wiadomości z zakresu pomocy pacjentom neurologicznym, podzielą się własnymi doświadczeniami w tym zakresie oraz odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników. Grono znakomitych ekspertów to m.in.: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuci, dietetycy, psychologowie.

PROGRAM KONFERENCJI
8:15 – 8:50 – Rejestracja uczestników.
Przywitanie uczestników.

SEKCJA NAUKOWA
9:00 – 9:30 „Toksyna botulinowa w neurologii”, dr n. med. Michał Schinwelski, Neurocentrum-Miwomed Sp. z o.o.
9:30 – 10:00 „ Udar mózgu”, prof. nadzw. dr hab. n. med. Walenty Nyka, lekarz neurolog, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:00 – 10:30 „Rehabilitacja chorych po udarze mózgu”, dr n. med. Wiesława Nyka, lekarz rehabilitacji medycznej, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:30 – 11:00 „Zalecenia dietetyczne w stwardnieniu rozsianym i chorobach neurodegeneracyjnych”, mgr Ewa Dygaszewicz, dietetyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11:00 – 11:30 „Zastosowanie robotyki w rehabilitacji zaburzeń chodu”, mgr Agnieszka Bednarek, NordMedic.

11:30 – 12:00 – PRZERWA

12:00 – 12:30 „Stany zagrożenia życia w neurologii – z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego”, mgr Łukasz Wodziński, ratownik medyczny, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
12:30 – 13:00 „Aktywność zawodowa po incydencie udarowym”, dr n. o zdr. Dalia Woźnica, Prezes Oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
13:00 – 13:30 – „Nastawienie psychiczne pacjenta a proces leczenia w chorobach neurologicznych”, mgr Paulina Pupiałło –psycholog, Paulina Pupiałło Psychoterapia.
13:30 – 14:00 „Dziecko z chorobą nerwowo – mięśniową w gabinecie fizjoterapeuty. Studium przypadku”, mgr Aleksandra Moluszys, fizjoterapeuta, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, mgr Łukasz Mański, fizjoterapeuta, Wyższa Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów UCK.
14:00 – 14:30 „Wczesna interwencja fizjoterapeutyczna pacjentów z SLA”, mgr Michał Sokół, Dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Naczelny Fizjoterapeuta, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z. o.o.

14:30-15:00 PRZERWA

SEKCJA STUDENCKA
15:00 – 15:15 –„Dietoterapia i wyzwania żywieniowe w Chorobie Parkinsona”, Maria Cichecka, student kierunku dietetyka, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:15 – 15:30 – „5 sekretów fizjoterapii po udarze”, Hazem Girgis, student kierunku fizjoterapia, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:30 – 15:45 – „Natychmiastowy wpływ wykonywania deski przodem na równowagę dynamiczną. Badanie pilotażowe”, Karol de Tillier, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny.
15:45 – 16:00 „Wpływ progresywnego, domowego treningu równowagi na równowagę statyczną i dynamiczną u pacjenta z chorobą Charcot-Marie-Tooth: studium przypadku”, Jakub Bracha, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny.

BILETY
– dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – 150 zł
– dla pozostałych osób – 250 zł

REJESTRACJA http://ikongr.es/c/nGDCymnc

Patronaty nad wydarzeniem: Trójmiasto.pl, Radio Gdańsk, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oraz czasopismo Rehabilitacja w praktyce.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI ORGANIZATORZY POTWIERDZAJĄ CERTYFIKATEM.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie sekcja wystawców m in.:

NordMedic Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, którzy zaprezentują Egzoszkielet, ArmTutor, HandTutor. Specjalizują się w rehabilitacji zrobotyzowanej, domowej i ambulatoryjnej.

Rehabilitacja w praktyce czasopismo, o wysokim poziomie merytorycznym, w którym znajdziecie Państwo m.in.: opisy przypadków i dedykowane im postępowanie terapeutyczne, zdjęcia i firmy instruktażowe prezentujące techniki przeprowadzania badania, metody i narzędzia umożliwiające skuteczną diagnostykę.

Phystiotherapy Review recenzowane czasopismo naukowe, który promuje i rozpowszechniania wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów.

Łukasz Wodziński – specjalista ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego Wirtualna Rzeczywistość (VR) oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj