Three Seas One Opportunity: NEW WAVE

Konferencja Three Seas One Opportunity: NEW WAVE, która odbędzie się w dniach 4 – 5 czerwca 2024 r. w Gdańsku i której gospodarzem jest The Opportunity Institute for Foreign Affairs, stanowi prestiżową platformę dla naukowej i eksperckiej dyskusji na temat ewoluującego krajobrazu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań i możliwości stojących przed Europą Środkową i Wschodnią, w tym państwami członkowskimi Inicjatywy Trójmorza.

Nadrzędnym celem konferencji Three Seas One Opportunity: NEW WAVE jest promowanie dialogu i analizy dotyczących dynamicznych przemian w sprawach globalnych i ich implikacji dla bezpieczeństwa regionalnego, infrastruktury, energetyki oraz rozwoju gospodarczego. Poprzez zaproszenie wiodących ekspertów z różnych środowisk, dążymy do wytyczenia kursu na wzmocnioną współpracę i strategiczne zbliżenie pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Kluczowe tematy, które będą poruszone podczas konferencji obejmują:
• Określenie roli krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kształtowaniu globalnych szlaków handlowych i zapewnieniu ich bezpieczeństwa w celu ułatwienia wzrostu gospodarczego.
• Wzmocnienie współpracy Północ-Południe w regionach Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego w celu zwiększenia bezpieczeństwa regionalnego i odporności energetycznej.
• Analiza ścieżek integracji Ukrainy z instytucjami europejskimi, z naciskiem na rozwój standardów demokratycznych i przyspieszenie jej przystąpienia do UE i NATO.
• Ułatwienie otwartej dyskusji na temat skuteczności polskich think tanków w kształtowaniu dyskursu politycznego i formułowaniu polityki wewnętrznej i zagranicznej RP.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli środowisk akademickich, rządowych, wojska, niezależnych instytucji badawczych, organizacji pozarządowych i placówek dyplomatycznych. Każda z poprzednich edycji konferencji przyciągnęła ponad 100 ekspertów i interesariuszy z całego regionu i spoza niego, podkreślając znaczenie wydarzenia jako forum do merytorycznej wymiany informacji i nawiązywania współpracy.

 

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj