Poradnik dla aktywnych seniorów z Trójmiasta. Życie zaczyna się na emeryturze

spacer senior

Zajęcia sportowe, artystyczne, kulinarne, wycieczki, wolontariat – Radio Gdańsk zachęca osoby starsze do aktywnego spędzania wolnego czasu. Może to być włączenie się w działalność na rzecz miasta, dzielenie się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, rozwijanie swoich zainteresowań. Chcemy też zwrócić uwagę na sprawy dotyczące seniorów. Wspieramy działania Wolontariatu Opiekuńczego. Przygotowaliśmy poradnik dla aktywnych seniorów z Trójmiasta.

– Gdańska Akademia Seniora – wykłady, porady, treningi umysłu i ciała, zajęcia komputerowe, teatralne, językowe. Więcej informacji Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM, ul. Ogarna 26 Gdańsk, tel. 58 765 19 76 lub www.fisk-forum.org.pl

– Gdański Fundusz Senioralny. Projekt skierowany jest do wszystkich osób w wieku 60+, które mogą otrzymać nawet 500 złotych na aktywne i kreatywne spędzanie czasu! Projekt prowadzi Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (ul. Ks. Józefa Zator-Przytockiego 4, tel. 58 341 61 77). Aby otrzymać dofinansowanie wystarczy zebrać minimum 5 seniorów i złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z opisem planowanego przedsięwzięcia. Celem Funduszu jest dofinansowanie inicjatyw i wydarzeń zaproponowanych przez seniorów. Działania te muszą być nakierowane na aktywizację i integrację środowiska. Kolejna edycja w 2015 roku.

– Kluby Seniora. W Gdańsku działa ich około 30. Oferują zajęcia edukacyjne, kulturalne, kulinarne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, wycieczki. Uczestnicy chodzą także na koncerty, do teatru i kina. Informacji udzielają Centra Pracy Socjalnej oraz dział ds.Seniorów przy ul. Dyrekcyjnej 5, tel. 58/320 53 40.

Jednym z najpopularniejszych jest Klub Seniora Motława. Organizuje wycieczki, pogadanki z ciekawymi ludźmi, zajęcia artystyczne. Od 15 grudnia Klub będzie miał nową siedzibę przy ul. Ogarnej 117.

– Fundacja Rozwoju Rodziny „rodzicdziecko.pl” zaprasza na spotkania Międzypokoleniowego Klubu Ławeczka. Seniorzy z rodzinami spotykają się w każdy poniedziałek i piątek o godzinie 9:00 w Centrum Rozwoju Rodziny ul. Nowe Ogrody 35 w Gdańsku. Klub Ławeczka to trzygodzinne spotkania dla wielopokoleniowych rodzin, których celem jest wymiana doświadczeń, warsztaty i okazja do własnego rozwoju osobistego. W programie m. in. integracja pokoleń poprzez wspólną zabawę, prowadzona przez dwie doświadczone animatorki, warsztaty dla dorosłych, odbywające się cyklicznie w czterech blokach tematycznych: „Dylematy Wychowania”, „Linia Życia”, „Hand Made” i „W zgodzie z naturą” oraz wspólne wyjścia do kina czy muzeum. Każde ze spotkań prowadzone jest przez trenerów i psychologów. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy.

– Jesienna Akademia Seniora to cykl wykładów realizowanych przez specjalistów i wykładowców Centrum Aktywnego Seniora oraz Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego Swissmed. Wykłady o charakterze teoretyczno-praktycznym dotyczą aspektów fizjologicznych, psychologicznych, prozdrowotnych. Zajęcia rozpoczynają się w każdy czwartek o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Aktywnego Seniora. Poza tym Centrum Aktywnego Seniora proponuje program aktywizacji osób starszych. Do dyspozycji seniorów są: przestrzeń zajęć twórczych, strefa rehabilitacyjna, kafeteria, strefa multimedialna.

– Program „SENIOR CAPITAL” – sopocki projekt na rzecz dojrzałych osób. Od września 2012 r. Sopot jest partnerem międzynarodowego projektu „SENIOR CAPITAL”, którego głównym założeniem jest aktywizacja zawodowa i społeczna przedstawicieli pokolenia 50+. Inicjatywa ta stanowi naturalną kontynuację realizowanego w latach 2008-2012 projektu “Quality Ageing in an Urban Environment”, w ramach którego m.in. stworzona została w naszym mieście dedykowana seniorom sieć punktów bezpłatnego dostępu do Internetu. Tzw. „kąciki seniora” zlokalizowane zostały w dwóch filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej, Sopockim Centrum Seniora oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W ramach projektu w listopadzie wystartował pilotażowy program „Wolontariat 50+” na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

rece senior– Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów organizujące liczne wycieczki i spotkania integracyjne dla swoich członków. Działają również różne Kluby Seniora. Szczegóły na stronie www.emeryci.sopot.pl ; adres: ul. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot, tel. 058 521 37 29

– „Śladami wspomnień młodości” – całoroczne, cykliczne spotkania, zajęcia klubowe i wyjazdy związane z tradycjami i wspomnieniami kierowane do osób samotnych, niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu

– spotkania edukacyjne w szkołach na temat starości

– „Kawiarnia dla Seniora”

– Uniwersytet Trzeciego Wieku

– program prozdrowotny „Zdrowi i Aktywni” – bezpłatne zajęcia odbywające się w różnych lokalizacjach Sopotu, latem na świeżym powietrzu, zimą – w zadaszonych i ogrzewanych miejscach; mieszkańcy kilka razy w tygodniu mogą uczęszczać na zajęcia m.in. gimnastyki kręgosłupa, fitness, pilates, taniec brzucha, body art, tai-chi czy zumby. Zajęcia prowadzi Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Mickiewicza 49

– programy zdrowotne: „Zdrowie seniora” – turnusy rehabilitacyjne dla osób po 70 r. życia, realizowane w sanatorium Leśnik. Organizowane są w ramach programu „Zapobieganie Niepełnosprawności Osób w Podeszłym Wieku”. Bezpłatny turnus rehabilitacyjny jest 10-dniowy. W programie zajęć są m.in.: gimnastyka, porady i zabiegi lekarskie oraz obiad.

– Fundacja Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych „Sylwetka Trójmiasto” realizować będzie dwa programy, których adresatami będą m.in. osoby starsze: program „Sopot miasto w formie” i „Do Sopotu po zdrowie”

– Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Sopocie, tel. 521 37 29 – Świetlica dla seniorów prowadzona przez Fundację Niesiemy Pomoc, tel. 606 770 798

– klub szachowy dla seniorów – spotyka się w Środowiskowym Domu Samopomocy Ośrodku Adaptacyjnym MOPS w Sopocie, tel. 551 85 99

– kluby seniora prowadzone przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w spółdzielniach mieszkaniowych na Brodwinie oraz na Kamiennym Potoku

Więcej informacji: www.seniorzy.sopot.pl ; www.emeryci.sopot.pl ; www.dpssopot.pl

Gdynia jest pierwszym polskim miastem, które utworzyło Centrum Aktywności Seniora (CAS). Jest to jednostka budżetowa gminy, której rolą jest wspieranie aktywności mieszkańców i koordynacja wszelkich działań na rzecz seniorów. Centrum realizuje zadania z 42 partnerami – organizacjami pozarządowymi, instytucjami, szkołami, uczelniami wyższymi, ośrodkami rekreacyjnymi, kulturalnymi, placówkami służby zdrowia. Zakres działalności obejmuje zadania o charakterze edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, prozdrowotnym, integracyjnym, rozrywkowym i informacyjnym. Realizacja projektu podzielona jest na programy:

seniorka– Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Program zajęć kierowany jest do wszystkich chętnych osób w wieku 60+. GUTW proponuje ponad 50 przedmiotów ujętych w dziesięć bloków tematycznych np.: filozofia, psychologia, archeologia, historia, muzyka klasyczna, medycyna, lektoraty, kursy komputerowe – to tylko niektóre z kilkudziesięciu wykładów, z których może korzystać Student. Zajęcia w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku realizowane są we współpracy ze szkołami z terenu Gdyni i organizacjami partnerskimi. Od dwóch lat w Spółdzielni Mieszkaniowej Senior w Gdyni Witominie funkcjonuje Filia GUTW dla osób mających trudności z poruszaniem się.

– Zajęcia pozauniwersyteckie (hobbystyczne)

Obejmują 36 grup warsztatowych rozwijających zainteresowania i pasje. Do wyboru są miedzy innymi zajęcia: malarstwo, warsztaty teatralne, chór, zajęcia ruchowe i taneczne. Wystarczy kierować się swoimi zainteresowaniami.

– Zajęcia sportowe

Program realizowany w obiektach sportowych na terenie całego miasta, skierowany do osób pragnących zachować kondycję, witalność i energię. Seniorzy mają do wyboru między innymi: aqua aerobik, pilates, joga, siłownia. Program przygotowany i przystosowany jest do możliwości każdego uczestnika i prowadzony jest przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów.

– Miejskie Kluby Seniora

Kluby działają w czterech dzielnicach Gdyni: Chylonia, Śródmieście, Witomino, Orłowo. Proponują aktywne zajęcia oraz efektywne spędzanie wolnego czasu. Kluby oferują odpowiednią dawkę kultury, rozrywki oraz stwarzają szerokie możliwości samorealizacji współczesnego Seniora.

– Zadanie Publiczne „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”

Ideą programu jest aktywizacja osób wchodzących w wiek seniorski i kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu. Projekty mają różnorodny charakter, dopasowane do potrzeb osób starszych. Obejmują wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na koncerty gimnastykę oraz spotkania integracyjne.

– Inne formy aktywizacji

Seniorzy mają dużo pomysłów na spędzanie wolnego czasu. Chcą nie tylko skorzystać z gotowych ofert, ale sami pragną tworzyć nowe formy działalności. Mają potrzebę zaprezentowania swoich zdolności, zainteresowań i pasji. Centrum Aktywności Seniora stwarza takie możliwości. Od wielu lat prowadzone są przez liderów grupy tematyczne, między innymi: Sobotni Klub „Senior z pomysłem”, batik, rękodzieło, konwersacje z języka angielskiego, Klub Miłośników Fotografii „Wizjer”, zajęcia wokalne, spotkania z poezją. Wielu Seniorów włącza się też chętnie w inne projekty: Bezpieczny Senior, Gdyński Dialog o Jakości Usług Opiekuńczych, Gdyńska Przystań dla Seniorów, Gdyński Dialog o Przestrzeni, Konsultacje Standardów Projektowania Uniwersalnego, Łączenie Pokoleń.

js/marz
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj