Czym jest Esperal i w jaki sposób wspiera leczenie alkoholizmu?

No alcohol. Healthy lifestyle. Young man refuses to drink beer, making stop gesture to bottle of beer. High quality photo

Leczenie uzależnienia od alkoholu w przypadku wielu pacjentów wymaga wsparcia środków farmaceutycznych. Esperal jest środkiem legalnym i dopuszczonym do obrotu farmaceutycznego w Polsce. Produkowany przez Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne ma postać jałowych tabletek, implementowanych podskórnie do organizmu pacjenta. Ich działanie polega na wywołaniu strachu i awersji pacjenta przed połączeniem substancji aktywnej leku z alkoholem etylowym. Podczas wizyty kwalifikującej pacjenta do wykonania wszycia Esperalu poznaje on szczegóły działania wszywki alkoholowej i wszelkie zalecenia lekarskie, do jakich powinien się stosować podczas stosowania terapii awersyjnej. Podstawowym z nich jest konieczność utrzymania abstynencji, która zapobiega występowaniu toksycznej reakcji disulfiramowej – odpowiedzi organizmu na kontakt Esperalu i etanolu.

Esperal stanowi jedną z metod wspierających proces leczenia alkoholizmu. Sama wszywka alkoholowa nie leczy alkoholizmu. Jej stosowanie zalecane jest w towarzystwie innych metod terapeutycznych, w tym głównie psychoterapii alkoholizmu. Choroba alkoholowa jest bowiem schorzeniem złożonym, które wywołuje pewne objawy psychosomatyczne. Długotrwałe spożywanie nadmiernych ilości alkoholu etylowego wpływa negatywnie na samopoczucie psychiczne i fizyczne chorego. Z tego względu terapia uzależnienia powinna obejmować obie sfery zdrowia nałogowca. Coraz większa liczba uzależnionych jest zatem zainteresowana wszyciem wszywki alkoholowej. Zabieg jest szybki i bezbolesny, zwykle nie występują po nim powikłania. Dla pacjentów stosujących się do zaleceń lekarza terapia jest wysoce skuteczna i pozwala przerwać ciąg alkoholowy. Pomaga ponadto utrzymać długotrwałą abstynencję, wzbudzając motywację zewnętrzną uzależnionego do walki z nałogiem.

Esperal – substancja czynna

Substancją czynną Esperalu jest disulfiram. To inhibitor, czyli bloker jednego z enzymów wątrobowych, najistotniejszego dla prawidłowego przebiegu procesu trawienia alkoholu etylowego – dehydrogenazy aldehydowej. Jej prawidłowe działanie pobudza wątrobę do szybszego metabolizmu alkoholu. Jeżeli w organizmie człowieka jej brakuje, szlak metaboliczny etanolu zostaje skutecznie zaburzony. W obecności Esperalu następuje blokada wybranych procesów chemicznych. W jej efekcie po spożyciu alkoholu w organizmie człowieka kumulują się toksyny poalkoholowe oraz zbędne produkty przemiany etanolu. Jedną z najbardziej szkodliwych substancji, która jest jednocześnie półproduktem metabolizmu alkoholu, jest aldehyd octowy.
Nadmierne stężenie aldehydu octowego w organizmie człowieka z wszytą wszywką alkoholową powoduje wystąpienie szeregu nieprzyjemnych objawów zwanych mianem reakcji disulfiramowej. Bez obecności leku toksyna ta jest stosunkowo szybko przekształcana do nieszkodliwej postaci kwasu octowego, a następnie dwutlenku węgla i wody.

Jak działa Esperal?

Po próbie przepicia wszywki pacjent zmaga się z nasilonymi symptomami zatrucia aldehydem octowym, połączonym z etanolem. Do głównych objawów reakcji disulfiramowej należą głównie: nudności, wymioty, bóle i zawroty głowy, duszności, reakcje alergiczne, nadpotliwość, tachykardia, zaburzenia wartości ciśnienia, drgawki, stany lękowe. Dolegliwości te nie są odroczone w czasie i występują niemal ze skutkiem natychmiastowym. Pierwsze z nich nałogowcy, decydujący się połączyć Esperal z etanolem, odczuwają już po upływie kilkudziesięciu minut po spożyciu alkoholu. Utrzymują się one długotrwale – aż do kilkunastu godzin. Właśnie tych objawów objawiają się zaszyte osoby uzależnione i mając świadomość znacznego pogorszenia stanu swojego zdrowia po spożyciu alkoholu, zmuszają się do zachowania abstynencji.

Zapobiec działaniu Esperalu można wyłącznie poprzez ścisłe stosowanie się do zaleceń lekarza. Dla trzeźwego organizmu wszywka jest obojętna. Jedynie powstrzymanie się od spożywania alkoholu etylowego zapewnia bezpieczeństwo stosowania terapii awersyjnej. Z tego względu Esperal zaleca się pacjentom współpracującym z lekarzami. Są oni świadomi działania wszywki alkoholowej, znają również możliwe reakcje niepożądane organizmu. Leczenie choroby alkoholowej wspiera się farmaceutycznie głównie w celu wzmocnienia efektów dotychczas podejmowanych oddziaływań terapeutycznych. To skuteczna metoda na przerwanie ciągu alkoholowego i utrzymanie stałej abstynencji. Ponadto nałogowiec motywowany zewnętrznie stopniowo kreuje w swojej świadomości gotowość do samodzielnego kontrolowania swojej trzeźwości.

Zabieg wszycia disulfiramu

Pacjentom, których interesuje Esperal, Kraków proponuje ofertę Centrum Medycznego Galmedic. W placówce tabletki z disulfiramem do ciała pacjenta wszywa doświadczony chirurg. Profesjonalnie przygotowuje on pacjenta do procedury medycznej. Kwalifikuje go, przeprowadza konsultację, podczas której bada chorego i zbiera podstawowe informacje o charakterze medycznym w formie wywiadu lekarskiego. Weryfikuje istnienie wskazań do „zaszycia” i eliminuje ewentualne przeciwwskazania. Do zabiegu nie zostają zakwalifikowani chorzy, którzy w ciągu ostatnich 24 godzin spożywali alkohol. Ostrożność podczas stosowania terapii awersyjnej z użyciem Esperalu należy zachować również w stosunku do pacjentów ze złożonymi schorzeniami przewlekłymi, chorobami psychicznymi, po epizodach depresyjnych i próbach samobójczych.

Zabieg implementacji wszywki alkoholowej jest bezbolesny. Przeprowadza się go w znieczuleniu miejscowym. Lekarz oczyszcza i dezynfekuje skórę pacjenta tuż nad jego mięśniem pośladkowym. Następnie wykonuje niewielkie nacięcie skalpelem. Prowadzi je w głąb tkanki skórnej, docierając do obszaru podpowięziowego. Tam w kieszonce mięśniowej umieszcza wcześniej wyliczoną dawkę leku. Zwykle jest to kilka tabletek Esperalu, które zaszywa się w pobliżu mięśnia pośladkowego. Brzegi rany lekarz łączy ze sobą dzięki niciom chirurgicznym, na które zakłada następnie jałowy opatrunek.

Cały zabieg trwa kilkadziesiąt minut i uważany jest za mało inwazyjną procedurę medyczną. Pacjent opuszcza Centrum Medyczne Galmedic w tym samym dniu – specjaliści oferują zabieg wszycia Esperalu wykonywany w ramach procedury chirurgicznej jednego dnia. Zastosowanie metod awersyjnych, wspomagających leczenie alkoholizmu, nie wymaga zatem hospitalizacji pacjenta.

Bezpieczeństwo i skuteczność terapii awersyjnej


Dla organizmu trzeźwego uzależnionego Esperal pozostaje całkowicie obojętny. Jego substancja czynna uaktywnia się wyłącznie w kontakcie nawet z najmniejszą dawką etanolu.
W związku z tym podczas stosowania leku pacjent powinien zachować szczególną ostrożność. Należy unikać nie tylko czystego alkoholu, ale również powstrzymać się od spożywania i stosowania produktów zawierających choćby śladowe dawki alkoholu etylowego. Reakcja disulfiramowa w organizmie „zaszytego” nałogowca może wystąpić bowiem również po spożyciu słodyczy, octu, zastosowaniu kosmetyków, płynu do higieny jamy ustnej, a nawet perfum.

Wszywka alkoholowa może skutecznie działać nawet do 12 miesięcy. Substancja czynna leku uwalnia się ciągle i długotrwale do krwiobiegu. Jest zatem stale obecna jako składnik krwi, stojąc na straży trzeźwości nałogowca i podtrzymując jego abstynencję. Skuteczność terapii awersyjnej zależy jednak głównie od zastosowanej dawki Esperalu i indywidualnych predyspozycji każdego pacjenta.

artykuł sponsorowany

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj