Niepokojący raport NIK o rowerzystach i pieszych. „Policja zaniża statystyki dotyczące ofiar wypadków”

Najwyższa Izba Kontroli uznała za niewystarczające działania policji i straży miejskich na rzecz bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Autorzy raportu Izby wzywają do wprowadzenia rozwiązań systemowych. Twórcy raportu podkreślili, że Polska należy do krajów, w których piesi i rowerzyści są narażeni na szczególne niebezpieczeństwo.

ZANIŻANIE STATYSTYK

W zeszłym roku piesi i rowerzyści stanowili 32 procent poszkodowanych i 42 procent zabitych w wypadkach drogowych. Jak czytamy w raporcie, ofiarami są często dzieci i osoby starsze, ginące w ciągu dnia na nowych lub niedawno zmodernizowanych drogach. Do większości wypadków z udziałem pieszych dochodzi na przejściach przez jezdnię lub chodnikach. Ponad 40 procent śmiertelnych ofiar wypadków wśród pieszych stanowiły osoby powyżej 60 roku życia.

W raporcie stwierdzono, że rzetelność danych policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji jest wątpliwa. Biegli NIK stwierdzili zaniżanie statystyk dotyczących ofiar wypadków. Dotyczy to 90 procent zbadanych sytuacji.

BRAK EDUKACJI KIEROWCÓW

Z raportu wynika też, że typowanie przez policję miejsc szczególnie niebezpiecznych dla pieszych okazało się nieskuteczne. W stosunku do rowerzystów w ogóle nie podjęto takich działań. Jak zauważają autorzy raportu, działania policji w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych skoncentrowały się na przestrzeganiu przez nich przepisów ruchu drogowego, nie podjęto natomiast takich działań w stosunku do kierowców, którzy są głównymi sprawcami wypadków.

Autorzy raportu podkreślili natomiast, że w ostatnich trzech latach wzrosła liczba policjantów pełniących służbę na drogach. Pozytywnie ocenili też działania profilaktyczne policji i straży miejskich.

We wnioskach z raportu NIK postuluje między innymi zwiększenie egzekwowania odpowiedzialności kierowców za naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych, określenie przez policję metodyki typowania szczególnie niebezpiecznych miejsc i intensyfikację działań profilaktycznych, szczególnie adresowanych do kierowców, dzieci, młodzieży i osób starszych.

 

IAR/mili

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj